Foton från ISES videomaterial om hästar som faller när de kommer in i REM-sömn stående. Foto: ISES/Youtube

Står din häst och sover – ökad skaderisk enligt ISES

ISES,  International society of Equitation Science, har kartlagt effekterna av hur hästar som står och sover påverkas. Resultatet är oroväckande med många skador som följd.

Står och sover – det är inte något som tidigare betraktats som ett problem när det gäller häst. En studie ledd av tyska forskare har visat på motsatsen.

Sömnen är viktig

Vi vet idag hur viktig sömn är för människan och forskarna har funnit att vila och sömn har stor påverkan på hästar. De tyska forskarna ledda av Christine Fuchs, Ludwig-Maximilian Universitetet i München, genomförde en riktad studie och resultatet presenterades under ISES-konferensen 2018. Syftet var att studera hur hästar påverkas av att inte ligga ner under sömnen och komma ner i REM-sömn. Hästägare har genom åren sökt hjälp för hästar som kollapsar när de somnar stående, något som egentligen inte ska hända. Att hästar kan stå och sova är något grundläggande, men det gäller inte för sömnens alla faser. Kunde det stämma som de här hästägarna sa, att hästar kollapsade när de sov stående?

Så här genomfördes studien

Den riktade studien sökte upp hästägare som hade hästar med problem kring sömn och vila. Genom ett av de större tyska hästmagasinen hittade forskarna ett antal hästägare som upplevt problemet. Hela 177 genomförde en närundersökning. Forskningsteamet besökte sedan 36 hästar som visat tecken på kollapser under sömn stående. De 36 hästarna observerades under 24 timmar i sin hemmiljö, hälsotillstånd, boxförhållanden, stallmiljö och stallrutiner dokumenterades. Samma sak gjordes för en kontrollgrupp på sju hästar som inte rapporterats ha några problem före studien.

 Se filmen för att se hur en kollaps ser ut

Resultatet skrämmande

Under den dygnslånga observationen av hästarna visade de på mellan fyra till 199 kollapser under tiden för observationen. Hästarna i studien hade en förändrad och väldigt rastlös sömnprofil. De hade kortare faser av REM-sömn och den uppträdde medan de stod upp. Den inträdde under eller omedelbart före en kollaps.

De hästar som hade markant färre kollapser under observationen var de som låg ner mer och vilade. Mer än 90 procent av de hästar som upplevde kollapser hade drabbats av skador konstaterade forskarna.  De flesta hade fått skador i framknän (72,4 %) och kotorna (68,4 %), en andel hade fått huvudskador (31 %) och hasskador (18,4 %). I en uppföljning två år senare hade sju hästar avlivats till följd av skador de fått i samband med kollapserna eller beteendeproblem som uppstått på grund av sömnbristen.

Tänkbara orsaker

Hästar behöver ligga ner för att vila ordentligt. Det är när de ligger ner som de kan gå igenom de tre faserna av sömn: lätt sömn, djup sömn och REM-sömn (Rapid Eye Movements). REM-sömn kan bara uppnås liggande eftersom det kräver total muskelavslappning. Det uppnås med huvudet lutat mot underlaget eller liggande på sidan. Totalt sett sover hästar inte mer än fyra timmar per dygn. Av den tiden är djup sömn cirka 2,5 timme, REM-sömn runt en halvtimme och resten lätt sömn. I grupphållning och i det fria ligger några hästar medan någon alltid står. I boxar utan kontakt emellan har hästar svårt att få den känslan

Forskarna fann ett samband mellan sömnproblemen och hästhållningen alternativt smärta från något fysiskt problem hos hästen. Antingen gav stallmiljön hästarna inte rätt omgivning för att ligga ner eller också hindrade ett smärttillstånd dem att ligga ner.

Det fanns en korrelation mellan att hästarna bytt stallmiljö och visade upp tecken på att kollapsa. En tredjedel av hästarna i studien hade inte tillräckligt mycket utrymme i sin box enligt tyska riktlinjer. En fjärdedel av hästarna i studien uppvisade stereotypa beteenden som krubbitning, vävning och boxvandring.

Rätt sorts vila där REM-sömnen kan inträda Foto: Vicente Barcelo Varona
Rätt sorts vila, REM-sömn kan inträda när hästen lutar nosen och huvudet mot underlaget Foto: Andrew Lever

Vad kan hästägare göra

Hästens miljö för vila ska vara trygg och inbjuda till att ligga och vila. Stallmiljö bör erbjuda lugn och ro, möjligheter för hästar att se varandra. Hästen bör ha en bädd som gör att den kan tryggt lägga sig, ett underlag som ger grepp när den ska resa sig.

För hästar som stått uppstallade och ska övergå till lösdrift kan den nya miljön vara svår att komma till ro i.
”Det var förbryllande att så många hästar verkade ha problem efter att ha bytt stall. Det är något vi tittar på för en framtida studie, speciellt att flytta från stall till lösdrift. Det är uppenbart att lösdrift är den mest lämpliga inhysningsformen för hästar. tyvärr har en del dålig hantering och hästar som bott i stall under många år kan ha svårt att hantera det”, säger Christine Fuchs i ett pressmeddelande.

Om din häst står och sover i gången, ligger i hagen eller på annat sätt visar tecken på att inte vila i sin box nattetid kan det vara värt att försöka komma till klarhet varför. Sömnbrist kan vara en långsiktig skadefaktor för din häst.

Se till att bädden är inbjudande Foto: Kim C Lundin

Källa: ISES

Observera att beteendet inte ska förväxlas med narkolepsi som är en sjukdom med andra orsaks och beteendemönster.

Uppföljning av studie: För tunga ryttare kan orsaka ryggsmärta hos hästar

Ny studie: Hästfolk överskattar sin kompetens

Källor

Forskare: C. Fuchs 1*, L.C. Kiefner 1*, S. Reese 2*, M. Erhard 1* och A.C. Wöhr 1*

1. Institute for Animal Welfare, Ethology, Animal Hygiene and Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Science, Ludwig-Maximilian-University of Munich, Germany.

2. Institute of Veterinary Anatomy, Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Science, Ludwig-Maximilian-University of Munich, Germany

Pressmeddelande med längre beskrivning på engelska

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.