FEI:s ordförande Ingmar De Vos och grundaren av International Grooms Association Lucy Katan skrev under ett samförståndsavtal vid FEI Sports Forum idag. Foto FEI/Richard Juilliart

Statushöjning för hästskötarna – organisationen lyfts fram av FEI

Nu har internationella ridsportförbundet FEI formellt erkänt hästskötarnas organisation International Grooms Association™ (IGA).
Organisationen startades för att höja hästskötarnas status och förbättra deras arbetsförhållanden, särskilt vid internationella tävlingar där arbetstiderna inte sällan är orimliga.

Organisationen ska erbjuda stöd genom riktlinjer vid anställning, hjälpa till med frågor vid rekrytering, bistå med en verktygslåda för hästskötare som frilansar, med mera. På sin hemsida har man också en del som handlar om hälsa och välbefinnande, International Grooms Minds, där man ska se till att hästskötarna också har ett starkt känslomässigt stödsystem som kan hjälpa dem i det dagliga.

– Dagens undertecknande av samförståndsavtalet är kulmen på många års samtal och planering och markerar början på ett nytt tidevarv för internationella hästskötare, sa FEI:s ordförande Ingmar De Vos, som också tackade grundaren Lucy Katan:

– Det här är en resa som började 2017 med det första mötet i FEI Grooms Working Group och började ta form vid förra årets Sports Forum när skapandet av International Grooms Association fick fullt stöd. Det vi ser idag är resultatet av mycket hårt arbete och envishet och jag vill ta det här tillfället att tacka medlemmarna i FEI Grooms Working Group och Lucy Katan för hennes vision och ledarskap i att bilda den här viktiga organisationen

– IGA har lagt grunden för att hästskötarnas grupp ska växa, utvecklas och ha en stark röst i den långsiktiga utvecklingen av ridsporten. Jag räknar med att hästskötare, nationella ridsportförbund, ryttare, tävlingsarrangörer, funktionärer och hästägare ska göra det här framgångsrikt.

– Det här ögonblicket i tiden ger internationella hästskötare en röst inom FEI och vid tävlingar, sa Lucy Katan, som själv arbetat som internationell hästskötare.

– Målet är att IGA ska ge hästskötarna en röst och sätta ljuset å allt arbete som det innebär att hålla våra tävlingshästar glada, friska och på sin bästa nivå.

– Samtidigt som vi vill att tävlingsarrangörerna ska höja sina ambitioner att förbättra arbetsförhållandena så hoppas vi att hästskötarna vill ge feedback på sina upplevelser genom en ”Grooms Report” (hästskötarrapport) som gör att man kan införa förbättringar av deras arbetsförhållanden på tävlingsplatserna. Det här är en bra möjlighet för hästskötarna att konstruktivt och tillsammans göra sig hörda och spela en nyckelroll för sin yrkesgrupp och i den här branschen.

”En internationell ryttare är ingenting utan en bra häst, men en bra häst är ingenting utan en exceptionell hästskötare”

Varje gren inom FEI ska ha fyra till sex representanter som arbetar inom branschen för att stärka hästskötarnas roll. De här representanterna ska vara mentorer för nya häststkötare och utgöra en stödgrupp för de som är nya i branschen.

– En hästskötares karriär ska ses som väsentlig för framgången i varje team inom ridsporten och för sporten som helhet, sa Frank Kemperman, tidigare styrelsemedlem i FEI och ordförande för den konsultativa gruppen i projektet.

– En internationell ryttare är ingenting utan en bra häst, men en bra häst är ingenting utan en exceptionell hästskötare. Det handlar om att vara ett team. Ryttare, häst och hästskötare har nycklarna till varandras framgång. Vi hoppas att de nationella ridsportförbunden och deras ryttare ska sprida ordet och uppmuntra sina internationella hästskötare att bli medlemmar i organisationen.

Hästskötare från hela världen kan bli medlemmar på organisationens hemsida.

International Grooms Associations hemsida > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.