Foto: Fredrik Jonsving

SVA bekräftar virusabort på hästar i två olika stall

Medan Skånsta Ryttare kämpar vidare med svårt sjukdomsläge meddelar SVA idag att ytterligare ett stall är drabbat av virusabort.

Information från SVA

SVA meddelar idag på sin webb- och facebooksida att det finns ytterligare en besättning som drabbats av viruset EHV-1 kallat virusabort. Skånsta Ryttares ridskola i Österåkers kommun var känd sedan tidigare men nu tillkommer ytterligare ett stall i Östhammars kommun.

Hos Skånsta Ryttare blev ännu en häst allvarligt sjuk och fördes natten till fredag till Universitetsdjursjukhuset UDS för vård. Ridskolechefen Ann Borglund uttrycker i ett publikt facebook-inlägg förtvivlan och frustration över situationen men kämpar på tillsammans med personalen. Ett initiativ har startats för att samla in pengar till en klubb vars verksamhet kommer att ligga nere länge.

SVA har sammanställt smittskyddsråd se faktaruta längst ner i artikeln. Tillförordnad statsveterinär Gittan Gröndahl på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) klarlägger följande om EHV-1 virus.
– Bara hästdjur får viruset. Infektion kan ge febertoppar, näsflöde, svullna ben och missfall, så kallad kastning eller ”virusabort”, hos dräktiga ston. I mer sällsynta fall förekommer vinglighet, som kan övergå i förlamning och dödsfall vilket orsakas av inflammation i hjärna och ryggmärg.
– Det finns ingen medicin mot sjukdomen och vaccin skyddar inte mot den neurologiska formen. För att skydda mot smittspridning gäller bra smittskyddsrutiner, isolering av sjuka hästar och god hygien.

Till SVA:s sammanställda information

Tidigare artiklar

Klubben fick beskedet om smittsam virusabort alltför sent

Smittskyddsråd för EHV-1, virusabort sammanställt av SVA och Gittan Gröndahl

 • Om du har besökt en anläggning som kan ha haft smitta, ska du tvätta dina kläder och rengöra skor och annan utrustning. Tvätta och desinficera händerna. Det är alltid en bra rutin efter alla besök på hästgårdar eftersom man inte säkert vet smittläget.
 • Om din häst har besökt en anläggning som kan ha haft smitta, ska du inte åka på hästsammankomster med den förrän det gått minst 21 dagar utan tecken på sjukdom. Följ hästarnas temperatur och välbefinnande dagligen.
 • Risken för sjukdom är högre om din häst har haft direktkontakt med en sjuk häst, eller delat stall, hage, skötare eller utrustning med en sjuk häst inom de senaste 10 dagarna.
 • Risken för sjukdom är lägre om din häst inte har haft någon kontakt enligt ovanstående punkt eller om det gått över 10 dagar sedan kontakten och den inte visat symptom.
 • Om din häst visar symptom: feber, luftvägssymptom eller neurologiska symptom, eller är ett sto som har kastat sitt foster, ska du isolera hästen och anläggningen och tillkalla veterinär för provtagning. Ibland finns inte virus i näs- och blodprov fastän hästen är infekterad. Om virusabort ändå misstänks, kan nytt prov tas inom 2 – 4 dagar.
 • Om ditt stall har drabbats, ordna med isolering, skyddskläder och handhygien så att smittan inte sprids. Isolera sjuka hästar från friska om det är möjligt. Mät hästarnas temperatur en eller två gånger per dag. Notera näsflöde, ögonflöde, svullna ben, vinglighet, svaghet, slapphet i svansen, och svårigheter att urinera. Håll veterinär och alla i stallet informerade om rådande läge. Informera besökare och dem som nyligen haft hästar på anläggningen om smittrisken.
 • Isolering bör hållas i minst tre veckor efter sista symptom.
 • Rengör och desinficera utrymmen där kastning skett samt infekterade hästars stall och utrustning.
 • Stress kan aktivera en latent herpesinfektion. Undvik därför stressande situationer för dräktiga ston. Ston bör föla i sin hemmiljö och de ska inte flyttas under sista delen av dräktigheten. Håll dem avskilda från unghästar och tävlingshästar och hantera dem före de andra.
 • Separat personal bör sköta de olika enheterna tävlingsstall, karantänsstall, unghäststall respektive avelsston som rutin.
 • Undvik transporter som blandar hästar från olika besättningar.
 • Placera nytillkomna hästar i ett karantänsstall några veckor.
 • Kontrollera nytillkomna hästars temperatur och sjukdomstecken varje dag.
 • Om du har en anläggning som tar emot besökande hästar, efterfråga hälsostatus (så kallad hästägareförsäkran)
 • Om du vill vaccinera dräktiga ston kan vaccin med indikation mot kastning orsakad av EHV-1 ges i en serie enligt tillverkarens rekommendation. Skyddseffekten tar tid att bygga upp och är inte hundraprocentig.
 • Vaccin med indikation mot luftvägsinfektion orsakad av EHV-1 kan ges förebyggande till andra än dräktiga hästar enligt tillverkarens rekommendation, vanligtvis en serie med grundvaccinationer följt av påfyllnadsdos varje halvår. Skyddseffekten tar tid att bygga upp och är inte hundraprocentig.
 • Inget vaccin skyddar mot den neurologiska formen av EHV-1.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.