Foto: Fredrik Jonsving

Svenska Ridsportförbundet: Genomför utan publik och stäng cafeterian

Efter ett möte på torsdagskvällen har SvRF uppdaterat sin coronainfo. Man anser att ridskolor kan fortsätta som vanligt men med anvisningar om hygien och avstånd. Tävlingar får genomföras men utan publik och möten flyttas.

Svenska Ridsportförbundet fortsätter att hänvisa till Folkhälsomyndighetens rekommendationer men hade på torsdagskvällen också ett möte för att avhandla hur framförallt det nya förbudet mot sammankomster med fler än 500 deltagare påverkar ridsporten och där förbundsläkare Margaretha Rödén deltog.

När det gäller verksamheten på ridskolor kan den fortsätta som vanligt med samma uppmärksamhet på Folkhälsomyndighetens uppmaningar som ovan. Handsprit, eller tvål och varmt vatten för handtvätt, bör finnas tillgängligt för ridskolans personal och elever.

Interna möten, årsmöten mm inom Svenska Ridsportförbundet, distrikt och föreningar drar sällan upp till 500 personer, men det finns anledning att ha smittspridning i åtanke även vid mindre möten, menar man.

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att

 • Distriktens årsmöten flyttas fram till en senare tidpunkt med målsättningen att mötet genomförs senast 30 juni. Det gäller även de möten distriktens ungdomssektioner planerat.
 • Interna möten, i sektioner, kommittéer m fl, i möjligaste mån hålls digitalt
 • Svenska Ridsportförbundet utgår från att alla arrangörer följer regeln att inte samla mer än 500 personer och påminner om att det gäller samtliga som beräknas finnas på tävlingsplatsen, aktiva, medföljare, funktionärer, hästskötare, tävlingsledning och publik.

Några arrangörer har redan valt att ställa in, då man ser att det inte går att begränsa antalet aktiva och besökare till tävlingen. Kansliet har regelbunden kontakt med berörda arrangörer och har du som arrangör frågor kontakta Svenska Ridsportförbundets sportavdelning.

Råd till våra tävlingsarrangörer som väljer att genomföra tävlingen

 • Genomför tävlingen utan publik, informera genom föreningens hemsida, FB och uppdatera ryttarmeddelandet
 • Meddela startande att de endast får medföra en medhjälpare till tävlingen
 • Ställ in en eller flera klasser per dag för att minska antalet startande
 • Lägg ett optimalt funktionärsschema, där funktionären lämnar området efter sitt uppdrag

På tävlingsplatsen

 • Tillhandahåll engångshandskar/handsprit/handtork/tvål vid toalettbesök
  Stäng cafeterian alternativt sälja fika på flera ställen för att undvika köer och folksamling
 • Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla som planerar att tävla internationellt närmaste tiden att vara uppmärksamma på de uppmaningar och råd som kommer från myndigheterna med anledning av corona-viruset.

I FEI:s kalender kan du se vilka tävlingar som är inställda > > > Kryssa i rutan Include cancelled events

Följ Ridenews uppdateringar om inställda/ändrade/flyttade  ridsportevent i världen och här hemma > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.