Peder Fredricson och Catch Me Not S tävlade i Lilleström i Norge. Foto: Fredrik Jonsving

SvRF: Vaccinationsregler kan ändras

Hästar som tävlat under Norwegian Horse Festival ska hållas hemma från nationell tävling i 21 dagar. Det uppger SvRF. Den som inte följer beslutet kan stängas av.

Förbundet hade turen att ha en egen svensk domare på plats under festligheterna i den norska hästfestivalen. På det sättet fick man snabb och tydlig info redan på plats och kunde vidta förebyggande åtgärder för att minska smittorisken. Nu påtalas att de svenska ekipagen innefattas av hästägarförsäkran och alltså inte får komma till start i Sverige.

”Med hästägarförsäkran ansvarar ryttaren för att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit”, skriver man i uppmaningen på hemsidan. Det innebär i praktiken att ekipage som trotsar hästägarförsäkran och tävlar nationellt blir forum för disciplinnämnden.

– Däremot är det varje persons eget val om man ska isolera stallet. Det kan vi inte kräva, säger Andrea Barth, verksamhetschef för Svenska Ridsportförbundets sportavdelning och förklarar att vissa väljer att stänga stallet för utomstående och andra att isolera hästar som varit där smittan funnits.

Reglerna är olika i olika länder och detta är alltså vad som gäller för svenskt deltagande i tävling. När smittan på den norska stortävlingen fortfarande bara var en misstanke såg förbundet till att informera ryttare både på plats och som hunnit åka från tävlingsplatsen.

– Jag tycker våra ryttare har varit helt fantastiska, säger Andrea Barth.

– De har gjort allt de kan och tagit detta på största allvar.

Hästinfluensa

Hon öppnar också för att rekommendationerna kring vaccination kan komma att ändras vad det gäller hästinfluensa. Sjukdomen är både mycket smittsam och vanligare än EHV-1. I Sverige gäller, enligt tävlingsreglementet, att hästar ska grundvaccineras med två sprutor. Den andra ska tas inom 21-92 dagar efter den första. Sedan ska dosen fyllas på inom 365 dagar. Nu talas det om att övergå helt till FEI:s rekommendationer och därmed förespråka att påfyllnadsdos istället ska ges var sjätte månad. (För att få tävla internationellt måste den senaste sprutan ha givits senast för sex månader sedan.)

– Men det är för hästinfluensan som är ett stort problem i Europa nu. Det influensaviruset är en skarpare variant, säger Andrea Barth.

Trots utbrottet av EHV-1 och influensa vill hon mana till lugn.

– Man ska veta att det här är något som alltid finns. 2017 hade vi fem sådana här utbrott. Sedan när det blir så intensivt som det blivit med exempelvis Skånsta Ryttare och sedan direkt Värmdö så märks det mycket tydligare. Det är så många hästar som blivit sjuka på en gång och vi lider verkligen med de drabbade, säger Andrea Barth.

– Men i sig så finns detta virus 365 dagar om året och det handlar om att vara noga med smittskydd alltid. I Sverige är vi generellt sett jätteduktiga på att vaccinera. Vi har inte haft någon förhöjd frekvens av influensa trots att det finns mycket runt om i Europa. Jag har stor förtröstan för att ryttarna sköter smittskyddet och vi måste våga lita på varandra där. Vi har under många år tävlat och tränat väldigt bra i Sverige och det vill vi fortsätta med, säger hon.

Importhästar

Andrea Barth menar också att man måste våga ställa krav vid exempelvis importer. Där har man en chans att påverka.

– Ofta tror man kanske att hästar är vaccinerade när de kommer till Sverige men så är det ofta inte. Men om alla konsumenter börjar kräva det så kommer det resultera i att hästar blir vaccinerade per automatik sedan.

Förbundens önskan

När det kommer till det pågående EHV-1-utbrottet har både Danmarks, Norges och Sveriges ridsportförbund gått ut med rekommendationer att av säkerhetsskäl inte tävla hästar som varit i Lilleström, Norge, på 21 dagar. Även FEI har sällat sig till dessa rekommendationer.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.