Adrian Cronin - Hard-to Beat G

Tävlingsstart för alla – så funkar det!

Idag går Svenska Ridsportförbundet ut med sin information om hur tävlingsstarten för alla inklusive seniorer ska gå till. Från och med 14 juni öppnar tävlande på alla nivåer för alla åldrar och så här ska det gå till.

Efter Folkhälsomyndighetens beslut att tillåta tävlingar för alla från och med den 14 juni har nu SvRF sammanställt riktlinjerna för ridsporten, som presenteras idag. Vid en presskonferens nu på morgonen berättade ordförande Ulf Brömster att man försökt skapa riktlinjer som ska möjliggöra mesta möjliga idrott.

– Vi ska genomföra våra tävlingar utan publik och utomhus. TR begränsar naturligt antal starter i alla grenar utom hoppning. Där begränsar vi antal starter till 50 per klass.

Det finns ingen oro hos förbundet för att ridsporten nu ska öka smittspridningen i Sverige.

– Jag säger som jag sagt tidigare att ridsport utgör ingen risk för smittspridning, säger förbundsläkare Margareta Rödén.

– Vi har haft pay and ride utan att det skett smittspridning och vi har den italienska studien som visade 0 smittspridning inom ridsporten. Ryttare är vana att göra riskbedömning – man åker inte när hästen har snuva och då åker man inte när man själv är snuviga.

Undantag för proffs och elit

Ett särskilt kapitel är det undantag som görs från reserestriktionerna för yrkesverksamma och idrottare på elitnivå.

– Där har vi satt upp tre kriterier. Det skulle vara svårt att se hur vi ska få meningsfull idrott med bara yrkesutövande. De måste ju ha andra att tävla emot. Därför gäller detta ryttare som bedriver yrkesverksamhet med ridsport som huvudsaklig syssla, ryttare som tillhör landslagsgrupper eller motsvarande oavsett ålder och ryttare som är kvalade till elittävlingar.

– Om du arrangerar en Grand Prix och folk inte får resa så får du inte ihop ett startfält.

Hur man definierar yrkesverksamma är ett eget kapitel.

– Det kan handla om att man har F-skatt eller är anställd hos någon som har F-skatt. Men i första hand är det ryttarens ansvar att följa detta, att ryttaren tycker att den har sin huvudsakliga inkomst från ridsporten. Hur man ska bevisa det är inte till hundra procent klarlagt. Men vi tror att det är självsanerande.

Hur menar du då?

– Ja om Kalle reser runt och tävlar (utan att vara yrkesverksam) kommer andra att ifrågasätta det.

Det har talats mycket om att man kanske behöver ha en proffslicens för att särskilja, men den frågan vill inte SvRF ta upp nu.

– Jag tror inte vi ska tala om en proffslicens, säger verksamhetschef Andrea Barth.

– Men det är en högst aktuell fråga för framtiden, säger ordförande Ulf Brömster.

 

Lätt att kontrollera avståndet

Folkhälsomyndigheten har angett reserestriktionen i att man får röra sig max 1-2 timmar från hemorten. Varför anger SvRF gränsen i mil istället för timmar?

– Om vi utgår ifrån bostadsadressen kan vi i TDB få ut arrangörens avstånd till platsen, säger Ulf Brömster. Därför har vi sagt det.

– Eftersom TDB visar hemadressen är det lätt att kontrollera att man följer restriktionerna. Men det här är ryttarens ansvar att följa. Vi kommer att göra stickprover, men vi förutsätter att det här inte är ett stort problem.

SM blir möjligt för alla

Bland ponnyer är inte elitbegreppet relevant och ponnyryttare är i extremt få fall professionella, så hur gör man där för att avgöra vilka som kan undantas från reserestriktionen?

– Där gäller två MsvB felfritt, men vi får gå igenom det i detalj senare, säger Robert Solin, samordnare tävling.

SM, som nu kommer att hållas i Falsterbo 10-16 augusti, har länge omgivits av frågetecken. Kommer de nya reglerna att möjliggöra startande för alla som normalt skulle ha deltagit?

– Vår bedömning är att SM är möjligt inom ramen för de här kriterierna, säger Ulf Brömster.

Är man kvalad till SM ska man ha möjlighet att tävla över hela landet.

 

Många tävlingar – och tryck på elittävlingar

I nuläget är 90 tävlingar anmälda under juni månad och det fylls på hela tiden.

– Inga elittävlingar är inbokade i dagsläget men det kan ändras fort om arrangörerna vill ha det, säger Robert Solin. Det spelar ju ingen roll vilken höjd det är på hindren eller vilka klasser det är. Nästa vecka kommer tävlandet igång och vi har flera arrangörer som kan skala upp sina tävlingar till 1.50

Ulf Brömster är övertygad om att det finns ett tryck på elittävlingar.

– Det är jag övertygad om, eftersom det internationella tävlandet är obefintligt.

 

Så ska tävlingarna genomföras:

 • Ridsportens tävlingar ska genomföras utan publik.
 • Vid ridsporttävlingar samlas mycket sällan 50 personer vid ett och samma tillfälle. Deltagarna rör sig mellan framridning, tävlingsbana och uppstallning. Därför kan antalet startande utökas från tidigare beslut.
 • Antal startande i en hoppklass får vara max 50. Övriga discipliner har naturliga begränsningar.
 • Funktionärer ska inte räknas in i antalet personer på tävlingsplatsen. (”I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören.” enligt polisen.se)
 • Ryttare/kuskar som är professionella eller tillhör landslagsgrupp eller motsvarande eller är kvalade till elittävlingar undantas från reserestriktionen.
 • Reserestriktionen på max 1-2 timmar tolkas av ridsporten som max 15 mil. Den gäller för alla övriga ryttare/kuskar.
 • Max en medhjälpare per häst.
 • Gott om plats på parkeringen.

 

Informationen från SvRF som publiceras idag:

 

– Ridsport i sig innebär ingen större risk för smittspridning, det visar erfarenheter från de aktiviteter som kunnat vara igång under vår och försommar, säger Margaretha Rödén, Svenska Ridsportförbundets förbundsläkare.
En undersökning från universitetet i Turin gjord på de italienska myndigheternas uppdrag tidigare i år visar att ridsport är en lågrisksport vad gäller smittspridning.

– Men det är viktigt att vi inte skapar en smittspridning som vi inte haft. Den som har minsta symptom eller känner sig sjuk ska stanna hemma, understryker Margaretha Rödén.

– Vi har nära kontakt med våra arrangörer via vår sportavdelning, för att gemensamt se till att alla tävlingar genomförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet.
– Jag upplever att alla vill göra rätt i dessa tider, och inte medverka till att sprida smitta.

Många av de regler, rekommendationer och riktlinjer som fastställdes när beslut togs om att tävlingar för yngre ryttare kunde öppna finns kvar.

Sedan tidigare gäller att samtliga tävlingar ska hållas utomhus och utan publik. Ryttare får ha med en medhjälpare per häst. Undantag kan göras för sportkörning. Cafeterior ska hållas stängda och inga prisutdelningar ska förekomma.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas och riskbedömning enligt mall ska göras innan tävlingens proposition godkänns. Antal startande regleras av respektive grens TR, förutom i hoppning.
Kontakt med det regionala smittskyddet görs av respektive distrikt och deras rekommendation är avgörande.
Resa till tävling

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska onödiga resor undvikas och därför finns restriktioner för hur långt de aktiva får resa till tävling.

Vi vill ge dem som gör en satsning mot mästerskap på alla nivåer en möjlighet att göra det.

Undantag görs för resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå.
För ridsportens del definieras det som ryttare som bedriver regelbunden och yrkesmässig hästverksamhet med ridsport som huvudsaklig sysselsättning och inkomstkälla.
Dessutom räknas ryttare och kuskar som tillhör Svenska Ridsportförbundets landslagsgrupper och motsvarande oavsett ålder (seniorer, young rider, juniorer och ponnyryttare) samt de som är kvalade till elittävling till dem som kan resa utan restriktioner.

Det är ryttarens ansvar att vara medveten om och följa ovanstående definition.

– Vi vill ge dem som gör en satsning mot mästerskap på alla nivåer en möjlighet att göra det. I vår sport är det inte alltid ålder som är avgörande för var man befinner sig i sitt tävlande, säger Ulf Brömster om definitionen ovan.

För dem som inte räknas in i ovanstående grupper gäller att undvika onödiga resor i möjligaste mån.
Reserestriktionens avsikt är att minska smittspridning och att var och en ska kunna ta sig hem och inte belasta sjukvården i en annan del av landet.

Ridsportens tävlingar är öppna för ryttare i det egna distriktet samt inom en radie av 150 kilometer från tävlingsplatsen.
För arrangörer på gränsen mellan flera distrikt finns möjligheten att ta emot tävlande från ett område som sträcker sig högst 150 kilometers radie fågelvägen från tävlingsplatsen till ryttarens folkbokföringsadress i TDB, Tävlingsdatabasen.
Ridsportens distrikt överensstämmer i stort med hur sjukvårdens regioner ser ut. Så länge tävlingsstart sker i det egna distriktet minskar risken att ett eventuellt sjukfall belastar annan regions sjukvård.

Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer är fortfarande viktiga att hela tiden ha i åtanke:

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk
 • Tvätta händerna
 • Håll avstånd och undvik onödiga resor.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.