Tove fick livsfarligt sto – kliniken svarar på kritiken

Tove Håkansson berättade för Ridenews om det livsfarliga mottagarstoet som hon fick hem efter att ha gjort en embryotransfer.
”Vi kan hantera stoet normalt” svarar nu Højelse Hesteklinik.

Så här förklarar kliniken att man hanterar mottagarston och hur man har agerat i fallet med Toves sto.

I måndags berättade Tove Håkansson för Ridenews om problem med ett folkilsket och, som hon beskrev det, livsfarligt mottagarsto. Hon hade fått hem stoet efter att ha genomfört en embryotransfer hos Højelse Hesteklinik och ansåg inte att kliniken tog sitt ansvar för den farliga hästen.

Läs intervjun med Tove här.
Gjorde embryotransfer – fick hem livsfarligt sto > > >

Ridenews har nu varit i kontakt med veterinär Steen Bo Larsen på Højelse Hesteklinik, som beklagar Toves problem med mottagarstoet. Han berättar att de erbjudit sig att överta vård och tillsyn av mottagarstoet och fölet utan ytterligare omkostnader för Tove (hon ska bara stå för de kostnader hon skulle ha haft hemma i form av foder, hovslagare, med mera). De erbjuder också Tove att själv ta med eget foder för att minska omkostnaderna.

Har ni erbjudit Tove Håkansson någon lösning på problemet?
– Ja, vi övertar gärna tillsyn och vård av stoet utan vidare omkostnader.

Vad vet ni om det aktuella stoet?
– Vi vet ingenting om stoet före mars 2018. Det finns inga upplysningar från hästhandlaren som sålt henne till oss. Vi vet att hästen trivs i flock, vi vet att vi kan hantera den normalt. Vi undersöker den i boxen utan lugnande medel för att hitta ägglossningstidpunkt, vi har hovslagare till hästen, vi vaccinerar hästen, vi vårdar tänderna på hästen. Den enda anmärkning vi har är att hon inte var lätt att fånga i flocken på betet.
– Vi har endast använt lugnande medel för att behandla hennes tänder.

Anser ni att ni borde ha gjort något annorlunda i detta fall?
– Nej, vi har erbjudit oss att stå för tillsynen av stoet mot endast kostnaderna för fodret. Detta sagt trots att Tove enligt kontraktet har åtagit sig det fulla ansvaret för att det kan finnas risker med att förvärva ett biologiskt material och att Højelse Hesteklinik inte kan ta ansvar för dessa risker, då Højelse hesteklinik inte kan ge några garantier när det handlar om biologiskt material.

Anser ni att Tove Håkansson borde agerat annorlunda?
– Ja,vi undrar över stoets beteende och hade helst sett att Tove, i det fall hon kände sig osäker på stoet, borde lämnat över det till Højelse. Stoet har ju inte visat upp samma beteendeproblem här på Højelse Hesteklinik.

Vad vi kan förstå har stoet varit i Sverige tidigare hos en annan hästägare, enligt den fanns det redan då beteendeproblem. Är det då ett lämpligt mottagarsto tycker ni?
– Stoet har inte använts förut och ja, vi tycker att det var ett bra mottagarsto.

Hur gör ni generellt när ni hittar och väljer ut mottagarston?
– Vi bedömer dem med hänsyn till reproduktion, storlek, hull och allmäntillstånd.

Hur kan ni hjälpa Tove och andra stoägare när det uppstår en sådan här situation? Har det hänt förut?
– Vi har inte haft något liknande tidigare, bara ston med små problem som vi informerat givarstoets ägare om när de övertagit mottagarstoet. På dagen för embryotransfern tar vi alltid det sto som passar bäst till det embryo vi har, så vi kan inte i förväg säga vilket mottagarsto man kommer att få.

fakta

Så här beskriver Højelse Hesteklink sin hantering av mottagarston:

• Mottagarstona är oftast mellan tre och femton år gamla. Generellt kan man säga att de flesta mottagarston har någon defekt. De kan inte användas i sporten på grund av rörelseproblem, senskador, röntgenförändringar, dålig prestation, nedsatt syn, dåliga gångarter och liknande. Men deras reproduktionsegenskaper ska vara optimala och deras temperament ska vara bra. De ska kunna hanteras i det dagliga och de ska kunna trivas tillsammans med andra mottagarston.

• Mottagarstoet hanteras hos oss på daglig basis i samband med utfodring, scanningar, brunstsynkronisering, hovslagare, vaccinationer, tandvård, med mera.

• Ett mottagarsto som har ett oacceptabelt temperament sorteras bort och används inte. Med det sagt, kan det finnas ett sto som har problem med hovslagare eller liknande men i övrigt har ett gott temperament. I så fall uppmärksammar vi kunden på det när vi lämnar över ansvaret för stoet.

• Ett mottagarsto är ett biologiskt material. Ett material som vi veterinärer inte alltid kan spå om. Vi gör mycket för att informera om det, men det finns risker med övertagandet.
• Efter att mottagarstoet konstateras dräktig dag 45 övergår ägarskapet för henne till givarstoets ägare. Därmed övertas all risk och allt ansvar. Højelse Hesteklinik kan därefter inte göras ansvariga för skador som orsakas av mottagarstoet eller fölet.

• Højelse Hesteklink strävar efter att använda så optimala mottagarston som möjligt. Ett mottagarsto är biologiskt material och det kan alltid finnas en parameter hos dessa som gör att de avviker från hur den optimala sporthästen är.

• Højelse Hesteklinik kan inte ställas till ansvar för att stoet såväl före som efter fölets födsel inte agerar eller uppför sig som förväntat.

• Højelse Hesteklinik kan inte ställas till ansvar för embryotapp, abort, dolda fel, dåligt uppförande, dåliga mödraegenskaper, med mera hos mottagarstoet.

• Under de femton år vi har arbetat med embryotransfer har det varit enstaka problem med mottagarston eller hanteringen av dem och deras föl. Det har hänt att mottagarston dött vid fölningen, dött i kolik eller fått dödfödda föl. Det har hänt att mottagarston inte vill ge di. Det är inte vår uppfattning att detta är mer vanligt förekommande hos mottagarston än hos ston generellt.

• Vi har mottagarston som står på stuteriet från det att de blir dräktiga tills fölet avvänjs.
Om givarstoets ägare är orolig för mottagarstoet av en eller annan anledning kan de alltid överlåta omvårdnaden till oss. Allt är möjligt.

• Højelse Hesteklinik har hand om mer än 200 mottagarston och köper upp nya ston varje vecka under hela sommaren.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.