Provtagning visar att ingen ytterligare häst drabbats av salmonella. Foto: Creative/Commons / Kim C Lundin

Utbrott av salmonella på djursjukhus

Sedan 12 oktober är stallavdelningar på södra Sveriges största akutdjursjukhus för häst stängda. Hästägare på stängd avdelning får varken hälsa på eller ta hem sina hästar. (uppdaterad)

Det är på Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg som ett utbrott av salmonella fått kliniken att stänga stallavdelningar, se faktatext från SVA om salmonella sist i artikeln. Det är ovanligt med salmonella hos häst i Sverige.

Enligt hästägare som lämnat in akut sjuka hästar är tillgången på boxar på kliniken begränsad. Utbrottet ska ha upptäckts tidigare än 12 oktober enligt uppgift till Ridenews.

Under tisdagen meddelade den skånska ambulerande veterinärkliniken Equimed följande på sin Facebook-sida:
”Länsveterinären meddelar:
För kännedom meddelas att tre stallavdelningar på Specialisthästsjukhuset Helsingborg spärrats pga att salmonella påvisats på en häst. Hästen är avlivad, men spärren kvarstår i avvaktan på ytterligare provsvar. Då spärren är begränsad kan djursjukhuset fortfarande ta emot patienter. Utredande veterinär är DV Halmstad.”

Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg och sjukhuschef Lotta Persson meddelade via sin presschef följande:

”Ett provsvar från en häst som tidigare vårdats på Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg har visat sig vara positivt för salmonella.
Salmonella lyder under zoonoslagen*, vilket gör att provsvaret måste anmälas till Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Inga hästar har varit i direktkontakt med den sjuka hästen på hästsjukhuset men som säkerhetsrutin har andra hästar provtagits för att säkerställa att inga fler har smittats. Alla berörda hästägare är kontaktade. Som en säkerhetsåtgärd är tre av hästsjukhusets stallenheter avspärrade i väntan på uppföljande provsvar, vilka beräknas komma i slutet av veckan. De spärrade områdena har egen personal och hålls helt isolerade så att den dagliga sjukhusverksamheten inte påverkas.
Salmonella är inte en luftburen smitta utan smittar genom att hästar äter eller dricker förorenat vatten eller foder. Salmonella är ovanligt hos häst i Sverige och infektionen förlöper vanligen utan symtom eller med varierande grad av diarré som oftast spontanläker.
– Vi har bra smittskyddsrutiner och god vårdhygien och kan ta emot hästar som vanligt förutom i de spärrade områdena, säger Lotta Persson, sjukhuschef.
*Denna lag gäller sjukdomar och smittämnen som kan spridas naturligt från djur till människa”
Uppdatering:
Evidensias pressansvarige Marie Hofling tillbakavisar kraftigt uppgiften om ett utbrott då endast en häst hittills testats positiv. Hon bekräftar att det fortfarande inväntas provsvar på andra provtagna hästar och att hela omfattningen ännu inte är känd.
Vidare meddelar Evidensia att tre avdelningar stängdes först fredagen den 12 oktober.
De hästägare vars hästar hålls kvar på grund av spärren  kommer inte att behöva betala för de extra dygnens uppstallning om de hade kunnat skrivas ut tidigare.

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

 

Salmonella smittspridning och behandling

På SVA:s hemsida finns utförlig information om Salmonella på häst

Nedan utdrag från SVA:s webbplats

Smittvägar

Salmonella utsöndras via träck och smittvägen är därför huvudsakligen fekal – oral, det vill säga träck kan kontaminera foder, vatten, inredning och redskap som sedan kan leda till smitta via hästens mun. Infekterade fåglar, gnagare eller andra hästar är exempel på hur hästens foder, vatten och miljö kan kontamineras. Typning av salmonella möjliggör smittspårning.

Akut sjuka djur utsöndrar stora mängder bakterier via avföringen. Utsöndringen sjunker successivt och upphör i allmänhet så småningom. Enstaka djur kan förbli symtomlösa smittbärare. Antibiotikabehandling är något som anges kunna öka risken för symtomlösa smittbärare.

Riskfaktorer för ökande utsöndring av salmonella och sjukdom innefattar stressfaktorer som transport, överbeläggning, foderbyte, intensiv fysisk aktivitet, antibiotikabehandling (stör den normala tarmfloran) och andra magtarmlidanden. Flera av dessa riskfaktorer kan förekomma bland hästar på djursjukhus.

Ett stort problem vid spridning av salmonella är dess förmåga att överleva länge i omgivningen och vid gynnsamma betingelser även tillväxa.

Behandling

Viktigaste delen i behandlingen är att upprätthålla vätske- och saltbalansen. Salmonellaorsakad diarré utan komplikationer får läka ut med understödjande behandling (framför allt vätske- och saltersättning). Intensivvårdsbehandling är nödvändig om det har utvecklats en allvarlig kolit och/eller blodförgiftning (sepsis). Intravenös plasma kan användas vid låga proteinnivåer i blodet eller tecken på endotoxiner i blodet. Blir det ett utdraget förlopp kan även näringslösningar användas.

Antibiotika avråds generellt från om enda symtomen är diarré och något sänkt allmäntillstånd. Dessutom finns risk att symtomen förvärras eftersom antibiotika påverkar normalfloran i tarmen. Vid blodförgiftning eller annan allvarlig infektion utanför mag-tarmkanalen kan antibiotikabehandling däremot vara motiverad. De flesta salmonellastammar som analyserats hos häst i Sverige har ett resistensmönster som gör att de antibiotika som rekommenderas till gramnegativa bakterier kan användas.

Isolering

Sjuka och misstänkt smittade hästar ska snabbt isoleras från andra hästar. Salmonella sprids lätt via träck från sjuka djur så det är viktigt att tänka över hur man hanterar träck och strömaterial samt allt som kommit i kontakt med detta. Stövlar, kläder, grepar, spadar, sopar, skottkärror (glöm inte däcken på skottkärran) och så vidare måste särskiljas mellan smittade och icke smittade utrymmen. Redskap som används i smittad avdelning bör saneras med jämna mellanrum.

Eftersom salmonella omfattas av zoonoslagstiftningen beslutar Jordbruksverket i samråd med länsveterinär vid misstänkt eller konstaterad smitta om vilka hästar, byggnader och markområden som ska isoleras samt omfattningen av restriktionerna. Jordbruksverket beslutar om en så kallad spärrförklaring. Den hävs efter friförklaring. Isoleringsperiodens längd beror på utbrottets omfattning samt insatta åtgärder och resultatet av dessa.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.