Utökat smittskydd på Stockholmsanläggning

Efter alla smittor i närområdet har Runsten Equestrian valt att införa obligatorisk vaccinering mot influensa var 6:e månad, samma nivå av skydd som FEI kräver vid internationell tävlan.

Efter en vinter med stora problem med smittor i Stockholmsområdet har Runsten Equestrian beslutat införa obligatorisk vaccinering mot influensa var sjätte månad. Det är den nivå av smittskydd som internationella ridsportorganisationen FEI kräver för hästar som tävlar internationellt.

Regeln gäller för alla hästar som står permanent på Runstens gård. Beslutet har tagits efter att man konsulterat flera veterinärer. En av dem är Quentin Pleyers från Märlarkliniken. Han rekommenderar även EHV vaccination till vanliga sporthästar var sjätte månad – alltså inte bara för dräktiga ston som man vaccinerar var 5:e, 7:e och 9:e månad. Trots att det inte ger ett hundraprocentigt skydd minskar det spridningsrisken och ger ett visst skydd mot svårare insjuknande även om hästen blir smittad.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.