Veterinär sköljde stoets livmoder med frätande medel

En veterinär har prickats av ansvarsnämnden efter att ha sköljt ett stos livmoder med Virkon – förklarade att hon genom åren har gjort det på ett tiotal ston.

Hästägaren lät en veterinär inseminera stoet ett flertal gånger under 2018. När hästen aldrig blev dräktig tog ägaren in en annan veterinär som fick undersöka stoet.
Den veterinären hittade då sammanväxningar i livmoderns slemhinna. Det visade sig att den första veterinären använt sig av Virkon, som är starkt frätande, för att rengöra stoets livmoder.

Hästägaren blev aldrig informerad om sköljningen och anmälde veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Veterinären berättade att hon gjort ett tiotal sköljningar med Virkon på ston, där de blivit dräktiga efter behandlingen. Hon tror inte att hennes behandling orsakat stoets skador.
I protokollet från ansvarsnämnden står det: ”Hon har under alla år hon arbete med stosemin gjort Virkonsköljningar (1liter, 1 % lösning) ett tiotal gånger då odling från livmodern visat på svamp/mögelväxt. Hon har lärt sig att Virkon är ett vävnadsvänligt preparat och har inte sett några negativa effekter av sköljningarna utan tvärtom, stona har blivit dräktiga och fungerat bra fortsättningsvis.”

Ansvarsnämnden menar dock att medlet inte är avsett för djur, utan för rengöring av lokaler, och att det strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet att använda medlet på det sätt som veterinären gjort.

Nu har nämnden gett veterinären en disciplinpåföljd i form av en erinran.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.