veterinär sederad lugnande sjuk skadad vård

Veterinärbristen: ”Kan bli aktuellt att avliva djur”

”Det kan bli aktuellt att avliva svårt sjuka djur när vi inte kan erbjuda vård” skriver Distriktsveterinärerna i ett brev till Sveriges djurägare, med anledning av veterinärbristen och det mycket svåra läget nu i sommar.

Brevet från Distriktsveterinärerna, i sin helhet:

Bästa Djurägare,

Det råder sedan flera år brist på veterinärer och legitimerade djursjukskötare i Sverige. Detta drabbar djurägare i form av väntetider och långa transporter. För djursjukvården leder bristen till ökat tryck, stress och försämrad arbetsmiljö. Även sommaren 2022 kommer att bli en utmaning för djursjukvården – vilket kommer att påverka tillgången till vård.

Ansträngt läge även hos Distriktsveterinärerna

Distriktsveterinärerna har ett ansträngt läge i sommar i delar av landet. Det handlar om att vi inte har tillräckligt många veterinärer. Till det kommer också att vi över tid har behövt ta ett allt större ansvar för beredskap i områden som inte längre kan drivas av privata aktörer.

Hur hanterar vi det ansträngda läget i sommar?

Vi kommer att prioritera de svårast sjuka djuren. Däremot kommer vi inte att kunna lösa alla akuta vårdbehov när vi inte har tillräckliga resurser. Vi prioriterar våra medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Våra medarbetare måste ha möjlighet till vila och återhämtning. Även under sommaren.
För dig som djurägare kommer sommaren kunna innebära längre väntetider för att få vård och längre resor för dig som kan transportera ditt akut sjuka djur till någon av de större vårdinrättningarna i landet. Det gäller främst smådjur och häst. Det kan också bli aktuellt med avlivning av svårt sjuka djur av djurskyddsskäl om det inte finns möjlighet att erbjuda vård. Inget svårt sjukt eller skadat djur ska behöva lida i onödan.

Officiella intyg

Utförande av officiella intyg för t.ex. export av och resa med djur kommer påverkas av bristen på behöriga veterinärer. Det beror på de prioriteringar som Distriktsveterinärerna behöver göra i att tex hantera de akut sjuka djuren.
Vad gör vi för att påverka situationen på längre sikt?
Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna arbetar sedan lång tid aktivt för att bidra till att minska problemen med brist på djursjukvårdspersonal. Det är en utmaning för alla aktörer på kort och lång sikt, och som kräver insatser från flera håll. Därför behöver vi samverka. Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna för bland löpande dialog såväl med privata branschaktörer som med offentliga – regeringen, andra myndigheter och SLU. Vi är aktiva i den statliga utredning som tillsatts efter våra inspel, och som syftar till att tillgången på djurhälsopersonal ska bli bättre, att vi ska få en fungerande och hållbar djursjukvård och säkerställa den veterinära tillgången. Inte minst med hänsyn till att säkra landets produktion av livsmedel.

Vad behöver du som djurägare tänka på i sommar?

Det är viktigt att du som djurägare tänker på:
• Att kontakta din veterinär i tid. Det hjälper oss att prioritera bland pågående fall
• Skaffa dig en översikt av vilka veterinära aktörer som finns i ditt närområde och deras tillgänglighet.
• Förbered dig på längre väntetider och längre körsträcka för akut sjuka djur som kan transporteras

Vi beklagar uppriktigt det ansträngda läget och hoppas på din förståelse och ditt tålamod. I samarbete med dig kommer vi göra allt vi kan för att ta hand om de akut sjuka djuren.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till
Christoffer Källman, Driftchef tel 010-122 8099
Malin Santesson, Regionchef Sydost tel 010- 122 8012
Johan Wallin, Regionchef Sydväst tel 010-122 8011
Anna-Carin Sjöberg, Regionchef Mitt tel 010-122 8524
Marte Svedjesen, Regionchef Nord tel 010-122 8426
Vi önskar dig en fin sommar!

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.