Virus isolerar Åmåls ridklubb

En månads isolering råder på Åmåls ridklubb, där flera hästar har insjuknat i ett smittsamt tarmvirus.

Flera hästar på Åmåls ridklubb har drabbats av Ekvint coronavirus och man tvingas isolera anläggningen i en månad framåt. Det smittsamma tarmviruset ger trötthet, nedsatt aptit och feber hos hästarna och kan även orsaka kolik och diarré.

– De hästar som varit sjuka har frisknat till. Vi har bett ridskolelever följa de hygienregler vi har för att minska smittspridningen så mycket som möjligt, säger Lena Karlsson som är ordförande för Åmåls ridklubb till P4 Väst.

Hästarna som insjuknat har gjort det under de senaste tre veckorna, med kolik och ganska hög feber. Med veterinärvård kan man lindra sjukdomen.

Man har infört stränga regler för klädbyten och hygien, men fortsätter med ridlektionerna under isoleringen.

fakta

FAKTA EKVINT CORONAVIRUS

Ekvint coronavirus kan orsaka trötthet, nedsatt aptit och feber hos hästar, och även kolik och diarré.

Sjukdomen är ej anmälningspliktig. Den smittar inte människor.

I äldre litteratur talades mest om att viruset framkallade sjukdom hos föl och hästar med nedsatt immunförsvar. Från år 2000 och framåt har utbrott hos friska vuxna hästar rapporterats från flera håll i världen, oftast mellan december till maj på norra halvklotet.

Oftast läker infektionen av sig själv efter en till sju dagar. Ibland kan hästen drabbas av en sekundär infektion genom att bakterier från tarmfloran ”läcker” från tarmen. Det kan leda till en allvarligare sjukdomsbild och i sällsynta fall dödsfall.

Allvarliga fall med neurologisk påverkan (encefalopati) kan ge symptom som vinglighet, cirkelrörelser, kramper, med mera.

Smittvägar

Hästens coronavirus smittar fekalt-oralt, alltså från avföring till munnen. Smitta kan även ske indirekt exempelvis via föremål, miljön och personer. Hästar kan utsöndra virus i träcken i upp till 25 dagar med eller utan tecken på sjukdom. Utbrott har förekommit på gårdar som inte har haft kontakt med hästar utifrån.
Det är inte känt om det kan finnas hästar som bär på smittan under lång tid utan att visa symtom, inte heller hur länge ekvint coronavirus kan överleva i miljön och om det i så fall kan utgöra en smittrisk.

Behandling

Behandlingen i samband med feber består av vila och vid behov understödjande behandling, till exempel antiinflammatoriska medel och vätska. Kontrollera hälsotillstånd och kroppstemperatur dagligen.

Vid allvarligare fall med kolik, på grund av tarminflammation och eventuellt bukhinneinflammation (peritonit) kan hästen behandlas med dropp (vätska och elektrolyter) eller antiinflammatoriska och magsårsförebyggande läkemedel. Observera att antibiotika inte hjälper mot virus, men kan bli aktuellt vid sekundär bakterieinfektion.

Isolering

Det är ett mycket smittsamt virus. Ett stall med coronavirus-smitta bör isoleras för att snabbast möjligt begränsa smittspridning. De hästar som är drabbade bör isoleras från andra hästar i besättningen. Byt kläder och skor mellan de olika hästgrupperna och tillämpa strikt handhygien. Dela ingen utrustning.

Notera dagligen kroppstemperaturen på samtliga hästar på anläggningen. Feber är ofta det första tecknet på infektion.

Isoleringen bör hållas minst 4 veckor efter sista symtom. Det beror på att hästar kan utsöndra virus i träcken även en tid efter att symtomen har upphört i gruppen.

Stallrengöring och desinfektion

Det är inte känt hur länge ekvint coronavirus kan överleva i miljön och om det i så fall kan utgöra en smittrisk. Vanliga desinfektionsmedel inaktiverar viruset.

Det finns inget vaccin mot ekvint coronavirus. Isolera nya hästar i minst 3 veckor.

Vad bör jag göra om jag har besökt en anläggning som kan ha haft smitta?
Du ska du tvätta dina kläder och rengöra skor och annan utrustning. Tvätta och desinficera händerna. Det är alltid en bra rutin efter alla besök på hästgårdar eftersom man inte säkert vet smittläget.

Vad bör jag göra om min häst har besökt en anläggning som kan ha haft smitta?
Du ska du inte åka på hästsammankomster med den förrän det gått minst 21 dagar utan tecken på sjukdom. Följ hästarnas temperatur och välbefinnande dagligen.

Vad ska göra om min häst visar symtom som feber, kolik eller diarré?
Om din häst visar feber ska du isolera hästen och anläggningen och tillkalla veterinär för provtagning. Om feber förekommer i samband med nedsatt aptit, trötthet, kolik eller diarré, kan coronavirus var en tänkbar orsak, men även andra sjukdomstillstånd.

Vad ska jag göra om hästar i mitt stall blivit sjuka i coronavirus?
Om ditt stall har drabbats, ordna med isolering, skyddskläder och handhygien så att smittan inte sprids. Isolera sjuka hästar från friska om det är möjligt. Mät hästarnas temperatur en eller två gånger per dag. Håll veterinär och alla i stallet informerade om rådande läge. Informera besökare och dem som nyligen haft hästar på anläggningen om smittrisken.

Hur lång tid ska ett stall med coronavirus hållas isolerat?
Isolering bör hållas i minst fyra veckor efter sista symtom, helst längre. Rengör och desinficera infekterade hästars stall och utrustning.

Hur ska jag skydda hästarna från smitta från nytillkomna hästar?
Placera nytillkomna hästar i ett karantänsstall i tre veckor. Kontrollera deras temperatur och sjukdomstecken varje dag.

Hur länge kan ekvint coronavirus överleva i miljön?
Miljön bör saneras. Överlevnaden finns inte specificerat för hästens coronavirus, men coronavirus av andra sorter kan överleva ganska bra i miljön utanför värddjuret. En säkerhetsgräns kan vara runt 3 veckor.

Källa: SVA

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.