Antonia Ramel och Insterburg på Kronekulla Gård strax efter köpet 2010. Foto: Kim C Lundin

De ska betala 2 miljoner euro till Ramel

Familjen Ramel har fått rätt efter sju år processande om hingsten Insterburg TSF. Tre parter ska återbetala två miljoner euro till familjen.

Tysk domstol har slagit fast att en provision på 37,5 procent i en hästaffär är inte acceptabelt, speciellt inte om det skett utan köparens vetskap och om en av mottagarna av provisionen haft en förtroendeställning hos köparen. Familjen Ramel har fått rätt efter sju år processande om hingsten Insterburg TSF. Tre parter ska återbetala två miljoner euro till familjen.

Det började som en vanlig hästaffär om än till ett betydligt högre värde än i allmänhet. Den godkände Trakehnerhingsten och Grand Prix-hästen Insterburg TSF köptes av Antonia Ramel med familj för 1,6 miljoner euro med en klar plan för tävlande på hög nivå.

Mindre än tre månader efter köpet stod det klart att allt inte stod rätt till med hingsten och Ramels ville återlämna Insterburg och häva köpet i enlighet med en garanti de trodde sig ha stöd för i köpekontraktet. Ingen sådan fanns och med det blev det först rättssak i Sverige mellan familjen Ramel och den tyske säljaren men tingsrätten förpassade ärendet till tyskt lagrum då affären genomförts där.

Familjen Ramel engagerade de holländska advokaterna Luc Schaelstrade och Piotr Wawrzyniak tillsammans med den tyske advokaten Dr. Burkart Fischer i ett försök att få köpet hävt och återgång av köpeskillingen jämte havda kostnader för hästen. Tvisten har pågått sedan 2011 i olika instanser i Tyskland för att under 2017 nå laga kraft genom en dom i Oberlandesgericht Celle efter överprövning.

Stämda för bedrägeri

Den tyska domstolen har genom fallet skapat ett indirekt prejudikat för hur provision kan hanteras i liknande affärer. Domstolen hade kunnat hantera fallet som en avtalstvist då varan var felaktig alternativt som en tvist om garanti. Istället löd åtalsrubriken bedrägeri då det finns flera prekära detaljer i fallet kring de många veterinärbesiktningarna av hingsten inför köpet. Det har enligt domstolen verifierats att hingstens långa skadehistorik före köpet inte delgivits köparen.

I affären fanns fler parter än säljare och köpare. Av köpesumman på 1,6 miljoner euro gick nästan 600 000 euro eller 37,5 procent, till provisioner utan familjen Ramels vetskap. Provision gick till den svenske tränaren, en hästförmedlare i Tyskland samt den tyske säljarens representant. Då över hälften av den totala provisionen gick till tränaren stämdes han även separat jämte säljaren.

Det pågår fortfarande en process mot den veterinärklinik som besiktigade Insterburg två gånger, där hingsten första gången inte gick igenom, då kliniken inte kunnat visa upp dokumentation kring de två besiktningarna i form av journaler.

Den tyska domstolen slår fast att det fanns fler personer inblandade i affären än vad som kunde förväntas. De ser särskilt allvarligt på tränarens roll som rådgivande till köparen och i en förtroendeposition men arvoderad av säljaren utan köparens vetskap.

Utgången i målet slår fast att de tre parterna; säljaren, hästförmedlaren och tränaren är solidariskt ansvariga för att återbetala 2 miljoner euro till familjen Ramel. Enligt domen är provisioner över 10-20 procent inte acceptabla och provisioner måste alltid synliggöras för köparen.

Kommentar från tränaren Rasmus Haid Bondergaard 21/2-18
– Jag avser driva min sak i svensk rätt och ärendet är inte avgjort för mitt vidkommande. Jag har en annan bild av händelseförloppet som jag hoppas kommer fram, sa Rasmus Haid-Bondergaard i telefon till Kim C Lundin just innan Gothenburg Horse Show drog igång.

Historia och nutid för Insterburg TSF

Den svarte trakehnerhingsten Insterburg TSF (Trak f -99 e Hohenstein-Giorgio Armani, uppf Hans Derlin) tävlades tidigare av tyska Carola Koppelmann på Grand Prix-nivå. Han köptes av familjen Ramel och kom till Sverige i maj 2010 där det blev fyra tävlingsstarter tillsammans med Antonia Ramel fram till juli 2010. Under den här perioden tränade Antonia för Charlotte och Rasmus Haid-Bondergaard.

Insterburg stod sedan skadad, med en skada som nu enligt den tyska domen är konstaterad vara kronisk, uppkommen före köpet och inte påtalades för köparen före köpet.

Insterburg på tullstorp som avelshingst. Foto: Kim C Lundin

Under Insterburgs skada hann hingsten vara i avel på Tullstorp under två säsonger. I april 2014 lämnade Insterburg Sverige för att göra avelstjänst på det tyska stuteriet Landgestuet Zweibrücken. Ridning, träning och tävling är inte längre möjligt med hingsten. Han finns fortfarande på det tyska stuteriet tillgänglig för avel.

Insterburg på Langestuet Zweibrucken

Hans tidigare ägare Herr Schulzke får legalt hingsten tillbaka när det av rätten utdömda beloppet betalats men avser inte ändra på de förhållanden som råder enligt advokat Piotr Wawrzyniak.

Läs också Antonia Ramels nystart och vägen fram till VM-reserv

Gilla Sportbladet Ridsport på Facebook!

Gilla Ridenews på Facebook!

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.