Policy för personuppgifter

Ditt besök på denna webbplats som drivs av Ridenews i Norden AB står under de villkor som följer. Detta gäller alla webbplatser, applikationer och tjänster där det hänvisas till denna integritetspolicy.

Om Ridenews, vår webbplats och integritetspolicyn

Denna webbplats ägs och drivs av Ridenews i Norden AB, organisationsnummer 559132-0527, Box 7029, 121 07 Stockholm. Ridenews i Norden AB ger ut webbtidningen för ridsport, Ridenews. Ridenews i Norden AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy, som beskriver riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter som ska göras enligt dataskyddslagstiftningen GDPR i Sverige och övriga EU.

Med webbplats menas de webbsidor som ligger under en specifik domän. Med webbsida avses de separata sidor som liksom den här sidan ligger samlade under en specifik domän.

Vi erbjuder möjlighet att ansluta till vår webbplats eller att använda vår applikation, tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Ridenews i Norden AB är inte ansvarig för deras verksamhet. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Samtycke

Genom att du samtycker till att vistas på Ridenews webbplats, fortsätter att använda våra tjänster, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till Ridenews, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivs. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Vi säljer inte personlig information men har samarbeten med betrodda tredjeparter. Vid samarbeten med andra parter upprättas personbiträdesavtal. Om informationen hanteras i tredje land är de anslutna till Privacy Shield.

Genom GDPR har alla rättigheter till de personuppgifter som hanteras om individen. Det innebär att du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som lagras samt rätt till korrigering och radering. Vid klagomål kan du vända dig till Datainspektionen.

Personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Ridenews i Norden AB personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer regleringar i GDPR för att skydda privatpersoners integritet.

G Suite, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Google Analytics,

(Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Unite States (”Google”).?Vi använder oss av G suite för vårt dagliga arbete. Programsviten innefattar bl.a kalkylark, dokument, presentationer, grupper, kontakter, drive, E-post (gmail), hangout, formulär m.m. Vi lagrar i denna/dessa tjänster offerter, mejlkorrenspondens, kalenderhändelser, och annan data knutna till våra projekt. Vi vill i minsta möjliga mån spara onödig persondata, men spar viss data för att underlätta vår affärsrelation. Vi använder oss också av Google Analytics för att samla in och processa statistik på våra webbsidor. Vi använder denna data för att skaffa oss kunskap om hur våra nyhetssajter används och hur vi kan göra den bättre.

Netsuite

(2955 Campus Drive, Suite 250 San Mateo, CA ?94403-2511, United States)? Vi använder oss av Netsuite för att hantera våra kundrelationer och för vår orderhantering. Här lagar vi företagsinformation och kontaktinformation på dessa företag (personinformation såsom namn, mejladress och telefonnummer). Vi gallrar bland personlig information en gång per år i detta system.

Utöver detta sparar vi även inloggningsinformation för de personer som administrerar detta system, detta i form av namn och mejladress. Detta gör vi för att kunna uppfylla våra åtaganden mot kunder som använder verktyget, denna persondata raderas en kort tid efter vårt samarbete med kunden upphör.

Insamling av personuppgifter

Om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter. Detta kan omfatta:

– Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress.

– Demografisk information som till exempel postnummer, val och intressen.

Om Cookies

Newsgruppen och våra serviceleverantörer använder så kallade cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika enheter för det fall du använder olika enheter för att nå våra webbplatser.

Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder både sessioncookies och permanenta cookies på våra webbplatser. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Ridenews webbsida lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Copyright och varumärken

För allt innehåll oavsett form på Ridenews webbsida gäller copyright Ridenews i Norden AB. Detta innebär att allt innehåll är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och av varumärkeslagen om inget annat anges.

Det material som publiceras via Ridenews webbsidor är Ridenews i Norden AB:s egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Ridenews samarbetar och får inte användas utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor.

Ridenews i Norden AB förbehåller sig rätten att utan begränsning till tid använda och publicera inskickat material till webbsidan från dess besökare, till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen.

Användargenererat innehåll får inte innehålla:

– Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.

– Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.

– Uppmaning till brottslig handling.

– Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.

– Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.

– Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam.

– Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.

– Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Utgivning

Ridenews webbtidning har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Det betyder att sajterna skyddas av Tryckfrihetsförordningen. Det betyder också att din anonymitet är skyddad enligt lag om du lämnar tips till oss. Arbetar du i offentlig tjänst är det också olagligt för din arbetsgivare eller någon annan att eftersöka vem som lämnat ett tips.

Kontakt

Om du har frågor om integritetspolicyn vänligen mejla till redaktionen@ridenews.se