Se upp för hästar med näsflöde, allt snorigt och slemmigt är inte kvarka men var försiktig. Foto: Kim C Lundin

Flera kvarkalarm i Skåne – så skyddar du din häst

Ridenews rapporterade om Örnskölsdsviksortens rysare med fler hästar insjuknade i smittsam kvarka. Nu finns det konstaterade och misstänkta fall på två skånska ridskolor. Kvarkan drar snart landet runt, här får du tips på hur du bäst skyddar dig och din häst från att sprida smitta.

Under oktober sista dagar kom larmen om konstaterad kvarka hos en ponny i Staffanstorps Ridsportförening, en anläggning med både ridskoleverksamhet och privathästar. Där drivs ridskolan vidare och ett mindre stall är stängt och isolerat, sköts med separat personal. Det uppkomna läget har skapat mycket frågor hos föreningen som tagit veterinär till hjälp för att svara på alla frågor.

Bara dagar efter kom larmet från Malmö Ridklubb som inte har någon häst med symptom men vidtog försiktighetsåtgärder då häst på anläggningen träffat den ponny som konstaterats ha kvarka i Staffanstorp. Malmö Ridklubs häst är fortsatt feberfri, hålls isolerad och som en ren säkerhetsåtgärd ställde klubben in helgens planerade tävlingsaktiviteter, en dressyrtävling 3-4 november samt en Pay&Jump 11 november.

Sedan den 23 oktober är en travhästanläggning i skånska Blentarp isolerad då en häst konstaterats bära på kvarkasmitta.

SVA tillhandahåller tjänsten kvarkakartan som visar på att området kring Örnsköldsvik som Ridenews skrivit om samt Skåne för närvarande har flera fall inrapporterade av den fruktade smittan. ATGG:s webbplats samlar samtliga länsveterinärers rapporter om konstaterade och misstänkta fall. De två siterna ger inte information om vilka anläggningar eller vilka gårdar som drabbats men ger en bild av var i närområdet det förekommer smitta.

Kvarkakartan 3 november 2018. SVA:s webbplats

Det här gäller vid konstaterad kvarka

Kvarka är en besvärlig sjukdom som det ofta tar lång tid att bli fri från i ett stall och det kräver snudd på militärisk disciplin för att lyckas. Drabbade hästar får feber, näsflöde och lymfknutor kan svullna och bilda bölder. Följdsjukdomar är lunginflammation och invärtes bölder som kan uppträda på flera ställen på hästens kropp. Kvarkabakterien finns i de sjuka hästarnas svalg, näsflöde och i bölderna.

Om en häst drabbas av kvarka eller det finns misstankar om kvarka hos en häst i stallet måste detta anmälas till Länsstyrelsen i respektive region. Stallet stängs tills länsveterinär kan konstatera att det inte finns risk för vidare smittspridning.

Kvarka smittar främst genom direktkontakt mellan hästar. Andra smittvägar är  är till exempel via inredning, utrustning och människor som hanterat sjuka hästar och inte har bytt om. det krävs byta av kläder, skor och att man desinfekterar sig innan man går från en smittad häst till en annan. Från smitta till sjukdom räknas det 3-14 dagar och hästen är smittsam 24-48 timmar efter att feber visat sig. Hästar som tillfrisknat och är feberfria kan utsöndra bakterier ytterligare 2-3 veckor, ibland ännu längre tid än så. En del hästar kan vara så kallade tysta smittbärare, de har inte några sjukdomssymptom själva men bär på bakterien. Bakterien finns i de sjuka hästarnas svalg, näsflöde och i bölderna.

Så här skyddar du din häst från smittan:

  • Om du står på i ett inackorderingstall eller på en större anläggning. Se till att ha avskilda boxar som karantän- eller välkomststall för nya hästar eller hästar som varit iväg, till exempel på annat bete. Tre veckor är det bra att ”isolera” nya hästar.
  • Rengör händerna och använd handsprit innan och efter du håller på med mun, näsa eller sår på olika hästar där bakterier förekommer frekvent. Vid sårskötsel bör du använda engångshandskar. Varmt vatten och tvål är bäst vid handtvätt, använd helst pappershanddukar eftersom bakterier gärna stannar kvar i vanliga handdukar
  • Hästens utrustning ska vara ordentligt rengjord, särskilt den som är vid hästens mun och näsa, som grimmor/grimskaft, träns, bett, nosgrimmor, krubbor, hinkar och vattenkoppar i olika form. Hönät är otroligt svåra att hålla rena och sanera, har hästen haft snor och näsflöde är det läge att kassera och byta ut sådant.
  • Byt kläder och tvätta händerna efter du varit i ett stall, extra viktigt om du vistas i flera olika stall. Se till att du inte blir en smittbärare.
  • Isolera genast hästar med feber, snuva och hosta eller som har andra tecken på sjukdom som kan vara smittsam. Ha i möjligaste mån egen utrustning till varje häst. Om du delar utrustning mellan flera hästar, gör rent ordentligt före byte.
  • Stanna hemma från träning och tävling om ni har sjuka hästar i stallet. Känns din häst hängig, chansa inte, låt bli att åka. Hostar din häst utan feber eller snor, stanna hemma, chansa inte. Kvarka och andra sjukdomar sprids på grund av den ökade rörligheten hos hästar och ägare som inte är tillräckligt uppmärksamma på symptom.

Tidigare artiklar om kvarka

Ridklubbens mardröm: Varannan häst är sjuk i kvarka

Här är hoten mot din häst efter årets torka

Flera nya fall av den fruktade sjukdomen

Gemensamt vatten – en säkerhetsrisk

Faktalänkar från Hästsverige.se om kvarka

Läs mer om kvarka:

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.