Sofia Grenevall, KBT-terapeut, guidar oss igenom våra tankar. Foto. Fredrik Jonsving/Privat

Mental träning – så viktigt är det

Sofia Grenevall, KBT-terapeut, guidar oss igenom hur tankar fungerar och ger oss små tips och tricks i vardagen.

Tidigare inlägg från mig här på Ridenews har handlat om hur vi kan skapa smarta mål och nå dem, om mental träning och förmågan att vara här och nu och senaste inlägget handlade också om den mentala träningen med betoning på självförtroende.

I detta inlägg vill jag fortsätta med den mentala delen eftersom jag vet att den har så stor betydelse för vårt mående och för våra resultat.

Ni har säkert hört begreppet ”Vi är våra tankar” och när jag arbetar som KBT Terapeut arbetar jag och klienten mycket med just tankarna. Våra tankar, som ofta upplevs som ”ett surr” är mellan 60-70 tusen (!) per dygn, ja det är en hel del och majoriteten av våra tankar består av omedvetna tankar. Alla våra tankar påverkar oss, även de omedvetna.

”Faran” är om större delen av dygnets tankar har negativ ton, handlar om oro, ångest, katastrofer och så vidare, på grund av att vi påverkas av dem.

Våra tankar, både de medvetna och de omedvetna skapar känslor i oss och dessa känslor leder sedan till de handlingar och beteenden som vi utför. Som till exempel om jag känner mig nervös (en känsla) inför en prestation som en träning eller tävling så har denna känsla skapats av en eller oftast flera (både medvetna och omedvetna) tankar som kan handla om att jag inte känner mig tillräcklig, jag kanske tvivlar på min talang eller något liknande. Dessa tankar och känslor som skapas leder till att jag blir spänd, kanske irriterad, arg, orolig och så vidare och då beter och uppför jag mig på ett visst sätt. Känner du igen dig?

Om vi blir medvetna om vad det är för tankar som gör att vi beter oss, (allt vi gör, tänker och säger är beteenden) så är det lättare att förhindra de negativa konsekvenserna av våra beteenden.

Eftersom Tanke- Känsla- Handling/ Beteende kedjan ser ut och fungerar som den gör så gäller det att komma till kärnan (tankarna) för att inte bli besvikna på oss själva för att vi uppför oss eller mår på ett visst sätt.

Steg ett är att börja med att registrera och medvetandegöra vilka tankar som skapar specifika känslor inom oss som i sin tur leder till våra beteenden och så vidare…

Så börja lyssna till dina tankar!

När du upplever en viss känsla så surrar det en hel del tankar inom dig som skapar denna känsla, en känsla kommer aldrig ”av sig själv”. Eller så kanske vi inte ens hinner uppfatta själva känslan, vi kanske reagerar först när vi uppför oss på ett visst sätt, då gäller det också att försöka lyssna på vilka tankar som surrar inom oss.

För när vi vet vad vi tänker är det lättare att få bättre förståelse och kontroll på vår Tanke- Känsla- Handling/ Beteende kedja och få fler positiva handlingar och beteenden som i sin tur leder oss till ett bättre mående och bättre resultat.

När du börjat registrera dina tankar är nästa steg att börja ifrågasätta dem.

Fråga dig själv varför du tänker på ett visst sätt.

”Bara för att det är en tanke behöver det inte betyda att den är sann” – det är bara en tanke!

Oftast har vi ganska orättvisa tankar om oss själva som kan vara nedvärderande, kränkande, förminskande och så vidare och då är det inte så konstigt om man bär på negativa känslor som förhindrar oss att må bra…

Detta arbete är inget som vi lär oss över en natt och det är också, som mycket annat jag skriver om, en färskvara och något som vi behöver öva på ofta för att fortsätta vara duktiga på det.

Som KBT terapeut arbetar jag mycket med denna teori om Tanke- Känsla- Handling kedjan som leder till ökad självkännedom och förståelse av oss själva, när vi får en ökad förståelse inför tankarnas betydelse och inverkan kan vi nå resultat av ett ökat välmående. Och det vill vi ju ha!?!

Du är välkommen att höra av dig med frågor kring detta.

Lycka till med arbetet med dina tankar!

Sofia Grenevall

KBT Terapeut och Personlig tränare på Elite rehab i Stockholm.

sofia@eliterehab.se

Tidigare artiklar av Sofia Grenevall

Hästen lever i nuet

Bra självförtroende kommer med övning

Gilla Sportbladet Ridsport på Facebook!

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.