Smarta mål

Att ha ett tydligt och smart mål är viktigt både för dig som ryttare och för din häst. När det gäller relation häst/ ryttare är det oftast lättare att ha ett tydligt mål kring hästen och det kan vara svårare att ha tydliga mål för sin egen del. Men det hänger ihop!

Om du inte har specifika mål för dig – som sedan är applicerbara i ridningen blir det lätt att det bara är hästen som fokuseras på (och skylls på).

Jag tänker att om du som ryttare har tydliga mål om vad du vill klara av, orka eller prestera tillsammans med din häst så kan vissa av dessa mål behöva göras när du inte sitter på hästryggen. Ett exempel kan vara att sitsen behöver stärkas och förutom att träna på sitsen på hästryggen bör det även göras på markplan genom att bland annat träna upp de specifika muskler som du behöver för att få en stark hållning och sits i din ridning.

Vi behöver resultat för att bibehålla vår motivation kring det vi gör insatser i, resultat är vår belöning, en vinst och jätteviktigt för att lyckas bibehålla motivationen över tid. Mål bör indelas i kortsiktiga och långsiktiga mål för att alla steg på vägen mot huvudmålet är lika viktiga. Vi behöver få uppleva att vi lyckas under resans gång för att resan mot huvudmålet ska vara lustfylld!

Här får ni tips på hur ni kan skapa smarta mål!

Ett SMART mål är;

S- Specifikt och tydligt och passa just dig samt vara självvalt

M- Mätbart, så du vet när du nått målet, gäller både delmål och slutmål

A- Attraktivt mål för dig som du vill uppnå

R- Realistiskt mål, lägg ”inte ribban för högt”. Se till att lyckas!

T- Tidsbestämda. När ska du nå ditt mål och dina delmål? Ibland är målet långt borta och därför är det viktigt att bestämma delmål på vägen mot huvudmålet.

Det är viktigt att se sina investeringar som vinster istället för straff, måsten och borden för att du ska uppleva dina insatser som värdefulla, som en investering i dig själv. Målet måste vara viktigt för dig för att du ska prioritera insatserna som krävs för dig att ta dig mot dina mål.

När du skrivit ner dina smarta mål och beskrivit dem så tydligt som du kan i varje steg enligt mallen ovan är nästa steg att prioritera dina insatser genom att planera in dem så att de blir gjorda, schemalägg på samma sätt som du planerar skötseln kring din häst. Sedan är det bara att utföra!

Detta sätt att arbeta kring mål är anpassningsbart inom vilket område som helst i livet och är ett enkelt och smart verktyg till att hjälpa sig själv att lyckas – för det vill ju alla!

Lycka till på jakten efter dina smarta mål!

/ Sofia Grenevall

 

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.