Även tunna täcken värmer rejält, värt att tänka på när det är dags för stall- och termotäcken. Foto: Kim C Lundin

Ny studie: Tunna täcken ger rejäl temperaturhöjning

Ett brittiskt pilotprojekt har kartlagt hur mycket hästens temperatur förändras med olika sorters täcken. Resultaten är förvånande, även tunna täcken kan öka hästens kroppstemperatur förbi deras komfortzon.

Det är Master of Science studenten Kim Hodgess, S. Horseman och  A.M. Walker från Duchy College, Stoke Climsland i Storbritanniens som i ett pilotprojekt studerat hur olika täcken påverkar hästens kroppstemperatur. Resultatet presenterades under ISES (International Society of Equitation Science) konferens i Rom i September.

Hästar har en temperaturneutral zon som har ett stort spann, mellan 5 – 25 grader Celsius är acceptabelt för vuxna hästar. Inom det här spannet kan de enkelt bibehålla sin egen kroppstemperatur. För människan är det spannet mycket snävare och komfortzonen (utan kläder) ligger mellan 25 – 30 grader C. Detta faktum innebär att när vi människor runt hästarna börjar frysa är hästarna fortfarande opåverkade. Trots det är det vanligt att hästägare baserar sina beslut om att täcka hästarna utifrån sina egna preferenser – när hästägaren fryser får hästen täcke.

Så här genomfördes studien

Försöksteamet arbetade med hästar som regelmässigt brukade täckas, tio stod på stall och två gick ute. Tre av hästarna hade eksemtäcken, sex stycken fleecetäcken, två hade tunnare quiltade täcken (en variant på stalltäcken) och två var utan täcken och utgjorde kontrollgrupp.
Yttemperaturen på varje häst mättes med en liten givare fäst just under höftknölen. Den omgivande temperaturen mättes mättes vid stalldörren respektive ute i hagen. Alla givarna, på hästar respektive för utetemperaturen, mättes en gång per minut i 24 timmar.

Stor skillnad på täckestyp

När resultaten analyserats var det stora skillnader mellan de tre täckestyperna.
Temperaturhöjning (medelvärden)
Eksemtäcke 4,2 C
Fleecetäcke 11,2 C
Quiltat täcke 15,8 C

För fyra av de täckade hästarna gick deras yttemperatur upp till 24-30 C jämfört med hästarna i kontrollgruppen som hade en yttemperatur på 12,5-18,5 C. Utetemperaturen när de här värden uppmättes låg på 4-4,5 C.

Resultat

Pilotprojektets resultat går i linje med andra studier, att täcka hästar har en stor påverkan på deras egen värmereglering. Felaktigt valda och använda täckestyper kan allvarligt påverka hästens välmående. Täcken har sin plats för insektsskydd och som skydd mot svåra väderförhållanden. Dagens trend med omfattande användning av täcken sker ofta utan tillräcklig analys av hur lätt hästar kan överhettas. Täckning är effektivt för minska temperaturförluster men det har avigsidan av att hästar kan försättas i lägen långt över sin temperaturneutrala zon och då störs hela deras egen värmereglering.

– För mig var studien och pilotprojektet intressant för det har lett till att jag frågar mig än mer hur täckade hästars välbefinnande ser ut. Frågor som kommer upp är till exempel om det blir skillnad på mörka och ljusa eksemtäcken, hur påverkar täcken hästar som inte kan klia varandra och hur påverkas hästarnas hud med långvarig användning av täcke. Om vi visste mer om hur täcken på verkar hästar kan vi förmodligen öka deras välbefinnande, skriver Kim Hodgess.

Källa: ISES International society for Equitation Science

PROCEEDINGS  OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE
Equitation Science 150 years after Caprilli: theory and practice, the full circle, September 21-24, 2018, Hosted by Regiment “Lanceri di Montebello”, Roma, Italy

Tidigare artiklar om ISES konferensen
Ny studie: Hästfolk överskattar sin kompetens
Undersökning: Hästägare uppvisade kunskapsbrist

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.