Sommaren brukar vara en period när det ekonomiska trycket lättar genom att hästar kan gå på bete, i år är det inte så. Foto: Kim C Lundin

Ridsportförbundet vädjar till regeringen – hjälp oss

Svenska Ridsportförbundet fortsätter bearbeta regeringen, nu har förbundsstyrelsen vädjat till ännu en minister. Krispaketet borde omfatta även hästar.

 

Svenska Ridsportförbundet har skrivit till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om den torra sommaren och bristen på foder. Den svåra torkan har gjort att många inte kunnat ha sina hästar på normalt sommarbete, det är många som tvingas stödfodra och parallellt har grovfoderskörden på många håll i landet blivit långt under hälften av normal. Detta kräver grovfoderimport som driver upp priserna till mer än det dubbla.

Den ekvationen slår hårt mot föreningar, ridskolor och hästverksamhet i stort. Förbundsstyrelsen diskuterade den torra sommaren och bristen på foder som en extra punkt på dagordningen på senaste styrelsemötet och tog beslutet att uppmärksamma landsbygdsministern på föreningarnas, ridskolornas och hästarnas situation.

Regeringen lanserade tidigare  i sommar ett krispaket till lantbruket, det inkluderade inte hästsektorn. Förbundet försöker få regeringen att likställa hästverksamheten med övriga lantbruket och låta krispaketet omfatta ridsportföreningar, under 2018 och 2019, med stor och viktig ungdomsverksamhet. Förbundet har räknat på att en vanlig häst ett normalt år förbrukar grovfoder för cirka 10 000 kr och att det i höst riskerar att bli minst det dubbla.

Saxat ur brevet:
”Vår stora förhoppning är att regeringen kan bredda synsättet till att likställa hästverksamheten med övriga lantbruket så att även våra så viktiga ridsportföreningar kan få ett riktat foderstöd under 2018 och 2019. Ridsporten är en av de största idrotterna med 500 000 aktiva som rider för motion, tävling eller rekreation varje vecka. Ridsporten är den näst största ungdomsidrotten och våra ridskolor är öppna för alla, alla dagar året om.”

Hela brevet till landsbygdsministern

Tidigare artiklar om foderbrist och konsekvenser för landets hästägare:
Torkan ger fortsatt foderpanik
Regeringen nobbar ridskolornas rop på hjälp
Slaktkö i torkans spår

 

Gilla Sportbladet Ridsport på Facebook!

Gilla Ridenews på Facebook!

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.