Sofia Grenevall guidar oss under fliken Ryttarliv. Hur ser din motivation ut? Foto: Privat

Så fungerar motivationen

Du kan få tips på mål som du skulle kunna uppnå och ge dig en massa redskap och så vidare, men drivkraften måste komma inifrån dig. Det menar Sofia Grenevall.

Behov, motivation och känslor hänger ihop. Du måste ha ett behov av något för att få motivation för det, för att få motivation måste detta behov vara kopplat till känslor. Du måste helt enkelt vilja ha något tillräckligt mycket!

Ordet motivation kommer från latinets ”movere” och betyder rörelse framåt mot något du vill ha och rörelse ifrån något du inte vill ha. Därför måste vinsterna med ditt nya beteende (som det oftast handlar om) vara viktigare än det du ”förlorar” med denna samma insats.

För att hitta just din motivation, fundera på dina behov, vad vill du röra dig emot och vad vill du röra dig ifrån?

Är detta kopplat till känslor?

Är du beredd att lämna bakom dig det du måste röra dig ifrån?

Är vinsterna med det ”nya” tillräckligt viktiga för dig?

Vad känner du när du tänker på vinsterna?

När du vet vad du vill ha uppnå är nästa steg att ta reda på hur du ska nå dit. Men det måste börja med att veta vad man vill åstadkomma eller uppnå helt enkelt för att LUST är vår starkaste motivator! Vid beteendeförändringar är tilltron till den egna förmågan till förändring jätteviktig!! Och vi behöver också stöd från vår omgivning, empati, respekt och förståelse.

Har du hört talas om den så kallade förändringsstegen? Den ser ut så här;

  • Vi funderar på en förändring
  • Vi överväger att göra något
  • Vi fattar beslut
  • Vi förverkligar beslutet
  • Vi fortsätter på den nya linjen
  • Vi får återfall och bakslag

Återfall och bakslag förebyggs genom en handlingsplan.

Handlingsplanen innehåller smarta mål som innehåller både mål och delmål. Detta har jag skrivit om i tidigare inlägg här på Ridenews så du kan backa tillbaka och läsa om vad det innebär.

Lycka till med din motivation!

Sofia Grenevall

Tidigare artiklar av Sofia Grenevall

Sned ryttare ger sned häst 

Skriver du träningsdagbok?

Har du koll på din egen foderstat?

Så viktig är den mentala träningen

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.