Kan du tillräckligt mycket om foder, kolik och skoning? Det kunde inte den testade gruppen brittiska hästägare. Foto: Kim C Lundin

Undersökning: Hästägare uppvisade kunskapsbrist

Under den internationella forskningskonferensen ISES 14:e upplaga i Rom i september presenterade ett antal forskare resultatet av en undersökning om en grupp brittiska hästägares baskunskaper.

För att utvecklas inom ett område är det väsentligt att ha insikt om sin egen förmåga och prestation, det är en grundbult för alla som vill agera professionellt, oavsett ämne. Men hur står det egentligen till med det bland hästfolk, har vi självinsikt? Det ville en grupp forskare på brittiska och australiensiska universitet ta reda på, resultaten beskrivs som nedslående.

Forskarna från universiteten Hartpury, Charles Stuart och Cambridge Jane Williams, David Marlin, Lynn Pal och Hayley Randle har gått vidare och kartlagt inom vilka områden hästmänniskor har kunskap. Undersökningen och förstudien som på engelska heter ”Do horse owners know how to care for their horses?” genomfördes i Storbritannien. Studien syftade till att ge insikter om vilken kunskapsnivå hästägarna uppvisade kring viktiga ämnen som hästhållning, hästars hälsa, beteende och välmående. Frågorna kategoriserades som lätt – medium – svår.

Brittiska hästägare, totalt 128 med blandad utbildningsnivå, fick svara på 40 frågor i en nätbaserad enkät med flervalsfrågor i tre svårighetsgraderingar. Alternativet ”Vet ej” fanns med som alternativ i varje fråga. Majoriteten, 78,71 procent, svarade rätt på de lätta frågorna. Färre än hälften av de svarande, 47,29 procent, svarade korrekt på frågorna som klassats att ha en medium svårighetsgrad. Här valde nästan en tredjedel ett felaktigt svar istället för alternativet Vet ej. I den svåraste frågekategorin gav bara en femtedel, 21,51 procent, ett korrekt svar medan en majoritet på 46,17 procent svarade fel.

Vilka frågor var då svårast? Frågorna om grovfoderutfodring i förhållande till kraftfoder giva, att identifiera tidiga tecken på kolik samt rekommenderade skoningsintervall hade flest felaktiga svar. Hästägarna gav ett svar istället för att välja ”Vet ej”.

Andra frågor som var svåra med få korrekta svar, färre än 10 procent svarade rätt: 
Definiera det exteriöra uttrycket Uppförsbacke (”uphill”)
Hur stort är trycket under en nosgrimma
Vilket är den rätt vinkeln mellan hov och kota

Enklare frågor med över 80 procent korrekta svar:
Ett spö används till…..
Bettstorlek mäts…
Du bör närma dig en häst från….
Öronen strukna bakåt betyder….

Forskarna drar slutsatsen att att de här hästägarna som deltagit i studien och besvarat enkäten saknar en hel del grundläggande kunskap som riskerar att i förlängningen påverka hästarnas hälsa och välstånd på ett negativt sätt. Det krävs fler och betydligt större studier för att klarlägga om detta är ett mer generellt problem inom hästsektorn. Det behövs nya strategier för hur man bäst utbildar hästägare för att förbättra tillvaron för hästarna.

Vad får då detta för betydelse för hästsektorn menar forskarna. De menar att det är en indikation på hur kompetensnivån ser ut och att det idag inte finns några som helst formella krav på kunskap för att hålla häst och vara hästägare. Detta trots att hästägaren har ett ansvar för sin hästs hälsa och välbefinnande.  Att utbilda hästägare är en nyckelfaktor för att understödja hästars väl och ve.

Källa: ISES International society for Equitation Science
PROCEEDINGS  OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE
Equitation Science 150 years after Caprilli: theory and practice, the full circle, September 21-24, 2018, Hosted by Regiment “Lanceri di Montebello”, Roma, Italy

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.