dräktig sto hage bete

Så vanligt är det att ston kastar sitt föl

Försäkringsbolaget Agria har tagit fram statistik på hur många ston som kastar sina föl. Per 1000 dräktiga ston är det varje år ett 40-tal som gör det.

Hela pressmeddelandet från Agria:

Hur vanligt är det att ett sto kastar sitt foster? När under dräktigheten är risken som störst? Och vad kan man göra för att undvika en sorglig situation? Agria Djurförsäkring har tagit fram statsitik som ger svar på frågorna som många uppfödare ställer sig.

Varje sommar försäkrar Agria en stor del av de dräktiga ston som har en konstaterad dräktighet om 40 dagar. I de allra flesta fall går det bra och framåt vår- och försommar fylls stallen av nyfödda, underbara föl. Men det händer också att dräktigheten tar ett abrupt slut när stoet kastar sitt föl.

– Kastning är ett stort trauma för både sto och stoägare, säger Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria Djurförsäkring.

Vanligast med kastningar under vår och sommar

Per 1000 dräktiga ston är det varje år ett 40-tal som kastar sina föl, det visar statistik från åren 2018 och 2019. Allra vanligast är det med kastningar under första halvåret från januari till juni, medan peaken sker under mars och april. Under hösten är det ovanligare med reella kastningar, däremot resorberar en del nyligen betäckta ston sina foster tidigt i dräktigheten.

Varför kastar stoet?

Det är vikigt att ta reda på varför stoet kastat för att eventuell undvika att en smitta sprids, men också för att ta redan på om stoets framtida avelsmöjlligheter begränsas.

Orsakerna kan vara virus som EHV-1 eller andra infektioner, ofta lokalt i livmodern, i form av bakterier eller svamp. Det kan också handla om genetiska orsaker som fölsyndromet WFFS, missbildningar av fostret, stress och våld, skador eller inflammation i livmodern eller gamla ston som haft många föl och inte längre förmår att underhålla en dräktighet.

Vad innebär det att stoet kastar?

När ett sto kastar kommer det ut ett mer eller mindre välutvecklat foster som oftast är runt 6-9 månader. Kastning, eller abort, av ett dött foster kan ske ända fram till beräknat förlossningsdatum som är 11 månader från befruktning. Prognosen för ett levande föl som föds tidigare än tre veckor innan beräknat datum är sällan positiv utan kostsamma intensivvårdsinsatser.

 

 

Så här kan du förebygga kastningar:

  • Håll dräktiga ston avskilda från unghästar och tävlingshästar för att förebygga smitta
  • Erbjud stoet en lugn, harmonisk miljö
  • Vaccinera mot EHV-1 (virusabort) under andra halvan av dräktigheten.
  • Testa stoet för WFFS, så att du kan ta hänsyn till detta vid val av hingst

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.