Självkänsla- hur påverkas vi egentligen?

Sofia Grenevall | 6/7 - 2019

Självkänsla är ett begrepp som är relaterat till individens egenskaper som optimism och känsla av hopp för framtiden. En god självkänsla leder till att man hanterar belastningar och påfrestningar i livet bättre och ger oss en känsla av inre kontroll. Effekten blir att stressorer (saker och situationer om stressar dig) upplevs som mindre hotande.

Hur kan man mäta självkänsla?
Ett tecken på låg självkänsla kan vara bland annat att man ofta tycker att:
– Det är väldigt viktigt att bli omtyckt av andra
– Att andras åsikter om mig är väldigt viktiga
– Att man rättar in sig efter andras åsikter och anpassar sig för att vara andra till lags
Dessa beteenden som ofta grundar sig på en låg självkänsla kan leda till en negativ inre dialog med klankande kommentarer. Vi behöver separera jaget från våra prestationer, bara för att jag gjorde en mindre bra sak betyder det inte att jag är misslyckad.

Hur kan man uppnå en god självkänsla då?
Med hjälp av KBT kan man lära sig redskap som innebär att man lär sig att resonera med sina negativa tankar. Våra tankar påverkar oss mer än vad många är medvetna om och har man en negativ inre dialog inom sig flera timmar per dygn har man sämre tillgång till positiva tankar och det leder ofta till ångest och oro.
Under mina år som KBT terapeut har jag ofta sett sambandet mellan låg självkänsla och en negativ inre dialog. Om man får lära sig att resonera med sina tankar har man ett användbart redskap i bakfickan för hela livet och som är applicerbart på många olika typer av situationer och ger dig en trygghet att kunna hantera svårigheter!

Var din egna bästa vän!

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för innehållet i texten, inte Ridenews.