FEI:s chefsveterinär Göran Åkerström omgiven av Castlebar Contraband vars tragiska död lett till en historisk dom. Foto: Kim C Lundin / Youtube

Rekordlång avstängning – historisk dom i FEI Tribunalen

I oktober 2016 mötte distanshästen Castlebar Contraband sitt öde i en distanstävling på Fontainebleau. FEI:s chefsveterinär Göran Åkerström vittnade om hans underliggande skador.

I en historisk dom från FEI Tribunalen får en distansryttare en 20-årig avstängning efter att en obduktion av hästen han ridit. I tillägg blir det böter och rättegångskostnader på över 330 000 kr.

Castlebar Contraband (FEI ID 103UO95/NED), reds av Sh Abdul Aziz Bin Faisal Al Qasimi (FEI ID 10031263/UAE) i loppet CE1* 90 km på  Fontainebleau  i Frankrike den 15 October 2016. Nu är Sh Abdul Aziz Bin Faisal Al Qasimi, 31 år, avstängd till 2040. Han har inte tävlat sedan Castlebar Contraband, i deras andra lopp tillsammans, stupade på banan.

Ryttarens internationella resultatlista. inte många fullföljda ritter.

Loppet

Under tävlingarna i Fontainebleau genomfördes flera stora lopp. Sh Abdul Aziz Bin Faisal Al Qasimi hade trots relativt ung ålder genomfört 28 internationella starter men bara kommit i mål på en handfull. I det här loppet genomförde de två loopar fullt ut när Castlebar Contraband fick en öppen fraktur på skenbenet och fick avlivas på plats, i protokollet klassat som CI – Catastrophic injury.

Obduktion

Obduktionen av Castlebar Contraband, som med flera tidigare ryttare under åren haft många framgångar i internationella långa lopp, gav många fynd. Blodanalys visade på substansen Xylazine, som finns i listorna över Controlled medication. Det är enkelt uttryckt ett lugnande medel som även verkar muskelavslappnande och är helt förbjudet i samband med tävling. Substansen är svår att hitta eftersom den snabbt bryts ner och försvinner ur kroppen. Inom distansen används den, olagligt, för att sänka pulsen och få bättre utslag ved de veterinära kontrollerna mellan looparna.

Vid obduktionen upptäcktes ett antal ytterligare saker. Obduktionen visade förekomst av åtskilliga vävnadsförändringar på en mycket specifik kroppsdel som korrelerade med färska injektioner och påvisade att hästen blivit nervblockerad (desensitised ungefär förlust av smärtförnimmelser) i träning samt före och under tävlingen. Denna nervblockering (förlust av smärtförnimmelser) orsakade, tillsammans med artros i kotleden höger fram, en stresstfraktur som ledde till den fatala skadan under tävlingen.

FEI Tribunalen

Vid förhör med vittnen under FEI Tribunalens granskning vittnade FEI:s chefsveterinär Göran Åkerström om innebörden av fynden specifikt nervblockeringen.
– ”Nervblockering tar bort en verkligt grundläggande skyddande funktion av hästens smärtförnimmelser och det ökar risken för fatala skador (catastrophic injury). Det här är speciellt relevant för frakturer som beror på utmattning av skelettet, sk bone fatigue och stressfrakturer, eftersom hästen inte kommer att visa några tecken på smärta såsom hälta när den är påverkad av det injicerade medlet.”

Ryttaren Sh Abdul Aziz Bin Faisal Al Qasimi döms för brott mot regelverket för kontrollerad medicinering och inte minst för hästmisshandel. Påföljden är 18 år för hästmisshandel och två år för regelbrottet. Domen har vunnit laga kraft men parterna har 21 dagar från den 3 juni på sig att överklaga beslutet till CAS. Court of Arbitration for Sport.

Vad betyder domen framåt

FEI:s chefsveterinär Göran Åkerström är nöjd med domslutet.
– ”Det här var ett tragiskt fall där en häst miste livet på grund av desensitivisering och mikrodosering (reds anm av förbjudna preparat). Vi har haft aningar om att detta pågått under en tid men detta är det första fallet där vi har klara bevis för nervblockering under tävlingar liksom mikrodosering. det här har resulterat i en förändring av våra rutiner kring obduktioner för att göra dem mer bevissäkrande  och även tillåta oss att prioritera forskning och utveckling av det Hyposensitivity Control System som nu är på plats och används.”

Castleband Contrabands tragiska död kommer att hjälpa till att skriva om historien framåt.

Fakta om - FEI Equine Prohibited Substances

FEI Equine Prohibited Substances

The FEI Prohibited Substances List is divided into two sections: Controlled Medication and *Banned Substances. Controlled Medication substances are those that are regularly used to treat horses, but which must have been cleared from the horse’s system by the time of competition. Banned (doping) Substances should never be found in the body of the horse and are prohibited at all times.

In the case of an adverse analytical finding (AAF) for a Banned Substance, the Person Responsible (PR) is automatically provisionally suspended from the date of notification (with the exception of certain cases involving a Prohibited Substance which is also a **Specified Substance). The horse is provisionally suspended for two months.

**Specified Substances

The FEI introduced the concept of Specified Substances in 2016. Specified Substances should not in any way be considered less important or less dangerous than other Prohibited Substances (i.e. whether Banned or Controlled). Rather, they are simply substances which are more likely to have been ingested by horses for a purpose other than the enhancement of sport performance, for example, through a contaminated food substance. Positive cases involving Specified Substances can be handled with a greater degree of flexibility within the structure of the FEI Regulations.

Information on all substances is available on the searchable FEI Equine Prohibited Substances Database.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.