nonsens, grimma, brun, bläs

Grimman kan vara en dödsfälla

167 hästar hade fått avlivas till följd av skador i samband med att man använt grimma – 134 hade fått en fraktur.

Siffrorna kommer från en ny brittisk studie där man undersökt skador och risker vid användning av grimma.

Nästan en tredjedel av hästägarna i en brittisk studie har varit med om att hästar skadats när de haft grimma på sig.

Grimman är en av de mest använda prylarna i hästens utrustning, men ändå verkar det finnas minimal kunskap om hur man använder den och riskerna med den, säger forskaren David Marlin, en hästforskningskonsult som genomfört studien tillsammans med sina kolleger Jane Williams från avdelningen för hästvetenskap vid Hartpurys universitet och Kirstie Pickles vid veterinärmedicinska skolan vid Nottinghams universitet.

5.615 hästägare medverkade i studien som genomfördes online genom att man svarade på 19 frågor. Deltagarna var fritidsryttare och tävlingsryttare i dressyr, hoppning eller fälttävlan.

88 procent svarade att de använder grimma flera gånger om dagen men oftast korta stunder, mindre än 30 minuter. Vanligtvis när man ryktar, sadlar, leder eller transporterar hästen.

1.615 av personerna i undersökningen, 31 procent, rapporterade att de haft en häst som skadats därför att den haft grimma på sig. 70 procent av skadorna inträffade när hästen var uppbunden och 20 procent inträffade i hagen. I 15 procent av fallen skadades även en människa.

134 av hästarna hade fått en fraktur och 167 hästar hade avlivats till följd av skadorna.

Att använda en säkerhetsgrimma eller lädergrimma minskade risken för skador. Det var dock endast 20 procent av hästägarna i studien som använde en sådan grimma.

– Det tyder på att hästägarna upplever att risken för skador relaterade till grimman är låg, säger forskarna.

Forskarna konstaterad också att det inte finns någon erkänd säkerhetsstandard för grimmor.

– Det är också oklart vilka specifikationer tillverkarna använder när de producerar grimmor. Det verkar inte finnas någon branschstandard för passform, användning, livstid eller säkerhetskontroller.

An online survey of equestrian headcollar use and safety
D.J. Marlin, J.M. Williams, K.J. Pickles
Equine vet. Educ. 03 May 2021

Hela studien kan läsas här > > >

Säkrare sätt att använda grimma

• Låt inte hästen ha grimma i hagen. Hästar kan fastna i varandra, i sig själva (om de slår upp en hov högt), i stängsel, buskar, träd, stenar – utgå ifrån att en häst alltid är en vandrande olycksfara.

• Utgå ifrån att din vanliga textilgrimma är gjord av samma material som man använder för laster på flera ton, de är i princip omöjliga att dra sönder.

• Välj en säkerhetsgrimma. De flesta har helt enkelt svagare delar som brister om hästen fastnar eller får panik. Observera att vissa säkerhetsgrimmor INTE släpper om hästen fastnar, de har istället spännen som gör att man själv lättare kan knäppa loss hästen om den fastnat.

• Välj en lädergrimma. De flesta lädergrimmor brister om hästen fastnar – men inte alla.

• Räkna inte med att en säkerhetsgrimma går sönder. Hästar kan fastna i lägen där de inte får någon kraft när de försöker ta sig loss.

• Använd alltid panikhake eller säkerhetsknut om hästen binds upp, exempelvis i spolspilta eller stallgång eller i boxen.

• Lämna aldrig en uppbunden häst utan tillsyn.

• Led inte en häst i grimma med knäppet hängande. Olyckor har skett där hästen slår med huvudet och får knäppet i ögat med svåra skador som följd.

• Led aldrig hästen direkt i grimman, ha alltid ett grimskaft.

• Linda aldrig grimskaftet runt din hand. Se också upp för att ha ett längre grimskaft i en hängande loop som snabbt kan dras åt runt din hand. Vik det fram och tillbaka.

 

 

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.