Ny forskning: Din häst känner igen ett foto av dig

Forskare i Frankrike har funnit att hästar känner igen den som tar hand om dem genom att bara se ett fotografi av personen.

Man har länge kunnat bevisa att hästar känner igen människor som står dem nära när de ser dem i verkliga livet, men en den nya studien visar att de också kan känna igen dem från ett fotografi.

Människor kan känna igen människor på fotografier även om de inte har sett personen på 50 år. Men man har inte vetat hur länge en häst kan komma ihåg och känna igen en människa som den har tillbringat tid med för länge sedan.

– När man betänker att en häst kan bli 25-30 år och ser till studier av hästens förmåga att minans information vore det rimligt att anta att hästen kan minnas information i flera månader, säger forskarna till den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Antagandet visare sig korrekt. När hästarna i studien fick se ansiktet av sin ägare eller skötare efter att inte ha träffat personen på sex månader kunde de minnas personen.

Hästarna i studien fick använda en touchscreen

I studien ingick 11 treåriga welshston som fick lära sig att använda en touchscreen i ett ansiktsigenkänningstest som forskarna utvecklade.
Hästarna gick frivilligt fram till skärmen och startade testet genom att röra vid skärmen med mulen.
I övningsfasen fick de se två fotografier i taget. Från början var alla ansikten okända, men fyra ansikten repeterades så att de blev välkända för hästarna. När hästarna valde de välbekanta ansiktena fick de en belöning.
Övriga ansikten användes bara en gång. Alla bilder föreställde kvinnor.

På så sätt fick man hästarna att mycket snabbt lära sig ”spelets regler”.

Efter övningsfasen lade man in bilder av hästarnas ägare eller skötare bredvid bilder av främlingar för att se om hästarna kunde känna igen dem. Hästarna fick nu en belöning oavsett vilket ansikte de rörde vid med mulen för att inte påverka resultatet.

Foto Céline Parias, INRAE

Visade avancerad förmåga att känna igen ansikten

Forskarna fann att hästarna rörde vid sina skötare/ägares ansikten mycket oftare än vad som kunde vara en slump, oavsett om det var den som tog hand om dem vid detta tillfälle eller någon som tagit hand om dem tidigare. Hästarna fick utan problem mer än 75 procents rätt.

– De här resultaten visar att hästar har avancerad förmåga att känna igen mänskliga ansikten och att de minns människors ansikten länge, sammanfattar forskarna.

Resultaten visar också att hästarna har sofistikerade sociala och kognitiva förmågor som man bör ta i beaktande när man är tillsammans med hästar i det dagliga. Resultaten väcker också etiska frågor kring hur människor hanterar hästar, särskilt i samband med uppfödning och i den vardagliga interaktionen med hästen.

Hästminne är inte bara en myt

Forskarna pekar på tre viktiga lärdomar av studien:

– Hästen kan spontant förstå en tvådimensionell bild, detta är i sig en intressant och i djurvärlden ganska unik förmåga.
Fotografier visar ju bara en liten del information om verkligheten. Inga dofter, beteende eller röst kan hjälpa till med igenkänningen och det saknas också visuell information som djup och rörelse.
– Vissa djur, som hundar, har svårt att känna igen fotografier medan de känner igen ansikten i verkligheten. Detta verkar inte vara fallet med hästar.
– Hästarna i vår studie verkar inte ha några svårigheter att anpassa sig mellan att se en verklig person eller ett fotografi av en persons ansikte, utan att tränas för detta.

– Studien visar också att hästar har en god förmåga att identifiera ansikten.

– Slutligen, och det är kanske det mest anmärkningsvärda resultatet av studien, så ger den information om hästens kapacitet för långtidsminne.
– Det faktum att hästen kände igen fotografier av en person som de inte träffat på sex månader visar att de har gott minne för ansikten, ett faktum som varit okänt fram tills nu, säger forskarna (men vi är nog många hästmänniskor som säger ”Det visste vi väl!”/Reds anm )

Fler studier visar på hästens minne

Tidigare studier har visat att hästar kan minnas uppgifter som de har lärt sig så långt tillbaka som för två år sedan, utan att ha förlorat någon förmåga att utföra dem.
En annan studie, som bara gjordes på tre hästar, visar att de kunde minnas komplexa problemlösningar så långt tillbaka som sju år senare.

– När det gäller relationen mellan häst och människa, så kunde hästar minnas interaktioner som de haft med människor fem månader eller ett år tidigare.

– Den nya studien visar att förutom att komma ihåg vad de har lärt sig eller vilka interaktioner de har haft med människor så har hästar ett utomordentligt minne för människor och särskilt deras ansikten.

Hur reagerar hästen på en ”problemmänniska”?

Forskarna säger att deras studier nu öppnar för att undersöka många andra spår. Exempelvis vill man ta reda på hur hästar skulle reagera om de får se ansiktet av en person som de har haft en problematisk relation med.
– I det fallet skulle vi kunna förvänta oss undvikande beteende eller oro. Det skulle vara intressant att utforska det i framtiden.

Det skulle också vara intressant att se om hästar kan känna igen olika porträtt av samma person, säger forskarna. Med olika frisyrer och vinklar och om vissa bilder ger mer korrekta svar.

 

Studien har gjorts av Frankrikes nationella forskningsinstitut för jordbruk, livsmedel och miljö och leddes av forskaren Léa Lansade.
Dessutom arbetade Violaine Colson, Céline Parias, Miléna Trösch, Fabrice Reigner och Ludovic Calandreau med studien.

 


Lansade, L., Colson, V., Parias, C. et al. Female horses spontaneously identify a photograph of their keeper, last seen six months previously. Sci Rep 10, 6302 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-62940-w

Studien har publicerats under Creative Commons License, och kan läsas här > > >.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.