rehab palpering massage veterinär undersökning rygg smärta rehabilitering

”Bygg upp beredskapslager av veterinärläkemedel”

Bristen på läkemedel till djur under pandemin har drabbat även hästägare, med bland annat brist på Hippotrim och Metacam.
Nu föreslår SVA och Jordbruksverket att Sverige ska bygga upp beredskapslager av läkemedel för djur och även se över möjligheten till egen veterinärmedicinsk läkemedelsproduktion.

Erfarenheterna från pandemin visar att det lätt kan bli brist på mediciner även för djur.
Nu föreslår Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt att beredskapslager av djurmedicin byggs upp.

Om gränserna skulle stängas på grund av krig eller annan kris är det viktigt att den inhemska livsmedelsproduktionen fungerar. Och då måste djuren kunna hållas friska, anser flera myndigheter som utrett frågan.
Man ser även att tjänstedjur (exempelvis polishästar) och sällskapsdjur, som ofta betraktas som familjemedlemmar, är viktiga.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.