Foto Redwings Horse Sanctuary

Övervikt hos hästen – enorm riskfaktor

Hästägare måste inse att det är normalt att hästen går ner i vikt under vintern och inte lägga på täcken och ge mer foder bara för att de själva fryser, säger brittiska veterinärer: Övervikt hos hästar är den största riskfaktorn när det gäller ökningen av fång och ett växande problem.

Kontroll av hästens vikt är det avgörande när man ska förhindra fång, enligt brittiska veterinärexperter.

Den brittiska sammanslutningen för veterinärer, British Equine Veterinary Association (BEVA), diskuterade den senaste kunskapen och forskningen när det gäller orsaker, diagnos och behandling av fång på sin konferens i Birmingham nyligen.

 

Diet och hantering är avgörande

Omkring 90 procent av all fång är betesrelaterad.

David Rendle som är specialiserad inom hästmedicin poängterade att det är diet och hantering som är avgörande, inte medicinering.

Kollegan Andrew Van Eps framhöll vikten av att tidigt identifiera hästar som är i riskzonen för fång. Genom att kontrollera kosten och åtkomst till bete samt genom viktminskning och träning kan man kraftfullt minska risken för att utveckla eller förvärra fång.

 

Nicky Jarvis från Redwings hem för hästar tog upp de allvarliga riskerna med fetma hos hästen.

Hon menade att det kan vara svårt att få ägare att ändra sitt tankesätt. De säger gärna ”Han har alltid sett ut så här och han har aldrig haft fång förut.”

Hon beskrev sin policy för viktminskning, som går ut på att hästen ska tappa 0,5 till 1 procent av sin kroppsvikt per vecka genom att den får en daglig giva foder som motsvarar 1,5 procent av kroppsvikten. Det skulle alltså exempelvis innebära 6 kilo hö till en ponny på 400 kilo.

 

Hantera tillgången på bete

Nicky Jarvis gav också exempel på olika sätt att hantera tillgången av bete – exempelvis munkorgar, att anlägga remsor av bete, att låta får eller hästar med normalvikt beta av området först.

Hon betonade också fördelarna med att analysera höet för att se till att det har ett lågt vattenlösligt kolhydratinnehåll (10 till 12 procent) och fördelarna med att blötlägga det.

Jarvis föreslog också att man kan ge upp till 40 procent kornhalm som ett alternativ.

 

Naturligt med viktminskning på vintern

Jarvis menade också att istället för att hårdbanta på sommaren eller när hästen redan har fått fång, så måste hästägare inse att det är naturligt att hästar går ner i vikt under vintern och att man inte ska lägga på täcken och köpa kraftfoder och tillskott bara för att man själv fryser. ”Då skulle vi inte ha lika mycket problem under sommarmånaderna”.

 

Källa: www.beva.org.uk

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.