Foto: Fredrik Jonsving

Disciplinnämnden avslår klagomål på femfelsrunda

Ryttaren, som tävlade under Champion of the youngsters, korsade sin egen väg och fick fyra fel för olydnad. Ryttaren har överklagat – men får inget gensvar av disciplinnämnden.

Tvisten gäller följande. Ekipaget fick startsignal och korsade startlinjen med någon del, varpå tiden gick igång. Därefter la ryttaren en volt och red an mot det första hindret. Vid anrikningen korsade ryttaren sin egen väg. Ekipaget fick därmed fyra fel för olydnad. Hen fick också ett fel för överskriden maxtid.

Redan under tävlingsdagen ifrågasatte ryttaren domarens beslut då man inte ansett sig korsa startlinjen med flit. Disciplinnämnden har dock i ett enhälligt beslut avslagit klagan.

”Enligt TR I moment 195 punkt 2.3 kan överklagande av domarutslag eller ryttares resultat inte överklagas. Resultatet som sådant består då tävlingen är avgjord och domaren i fråga har beslutat om vilket resultat ryttaren erhållit”, står att läsa i beslutet.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.