Hästen vägrar – kräver en halv miljon tillbaka

Köparen kräver en halv miljon kronor tillbaka efter köpet av en påstådd 1.35-häst. Hästen vägrar enligt köparen på denna höjd och håller ej den utlovade nivån. Efter att ha förlorat i tingsrätten överklagar köparen, en östgötsk hoppryttare, nu till hovrätten.
En hoppryttare från Östergötland överklagar till hovrätten i en köpetvist om en tidigare lovande häst. Enligt tvistemålet skulle den halländska ryttaren ha utlovat en ”mästerskapshäst” med stor kapacitet att utvecklas och hästen skulle vara tävlad i 1.35-klasser.

Efter flera nationella tävlingar ansåg köparen att hästen inte höll måttet. Köparen krävde då en halv miljon kronor tillbaka av den profilerade ridsportkollegan från Halland som sålt hästen 2016, med argumentet att hon blev vilseledd av säljaren.

Tingsrätten ansåg dock inte att det handlade om något rättsligt fel och avslog yrkandet. Som förlorande part dömdes köparen i tingsrätten till att betala 248.000 kronor för motpartens rättegångskostnader.

Säljaren å sin sida menar att hästen felbehandlats av sina nya ägare. ”Påstådda fel är en konsekvens av brister i omvårdnaden av hästen och i samspelet mellan ryttaren och hästen. De brister köparen har gjort gällande har uppkommit som en följd av köparens bristande omvårdnad och/eller handhavande med hästen.”

Syftet med köpet var att köparen skulle använda hästen att tävla med i hoppning i 1,35-metersklass och högre. Säljaren har före köpet uppgett att hästen tävlat internationellt i 1,35-metersklasser, att den var  rutinerad på denna nivå, att den hade tävlat i Sunshine Tour, att den var extremt försiktig och modig och att säljaren bedömt att hästen var en ”mästerskapshäst”, det vill säga en häst som har kapacitet att utvecklas för högre klasser.
Uppgifterna var avgörande förutsättningar för köpet av hästen. Priset som betalades för hästen – 500.000 kr – motiverades av detta. Köparen har förlitat sig på de uppgifter som säljaren lämnade, annars skulle man inte ha köpt hästen.
Köparen argumenterar å sin sida:
”Efter att köparen startat hästen vid tre tävlingar på nationell nivå (vilken har en lägre svårighetsgrad än motsvarande internationell nivå) i 1,20–1,35-metersklasser konstaterades att hästen inte hade de egenskaper som bolaget utfäst. Hästen var inte rutinerad, den nådde inte upp till uppgiven utbildnings- eller kapacitetsnivå och den var inte modig. Detta har visat sig bl.a. genom att hästen vägrat hoppa hinder i 1,35-metersklassen. Efter reklamationen har köparen kontrollerat uppgifter från säljaren att hästen tävlat i 1,35-metersklass i maj 2014. Dock anges på tävlingsarrangörens hemsida samt i Internationella ridsportförbundets databas att tävlingsklassen var 1,30 meter. Efter den tävlingen har hästen endast tävlat i 1,10–1,30-metersklasser på nationell nivå och endast gjort ett tiotal starter i klassen 1,30 meter. Hästen har heller inte deltagit i tävlingar i Sunshine Tour.”
För att målet ska behandlas i hovrätten för Västra Sverige måste domstolen först besluta om prövningstillstånd.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.