Kim C Lundin: Är förbundsstämman en scen för personlig ”beef”?

Ridenews krönikör Kim C Lundin har läst motionerna till SvRF:s stämma. Där finns en del som verkar vara mindre kopplat till medlemsnytta – är det kanske egennytta?

Medlemsnytta eller egennytta?

Det är mer än fem månader kvar till Svenska Ridsportförbundet håller sin årliga stämma. Evenemanget aktualiseras av att årets motioner har inkommit och publicerats.

Motionssvängen är en rent förhistorisk tradition – så känns det idag när det mesta klubbas efter snabbare beslutsvägar. Men, motionsvägen är det sätt som enligt förbundets stadgar distrikt, klubbar och enskilda medlemmar kan få förbundet att åtminstone en gång per år behandla en fråga. Det är föreningsdemokratins vagga, ganska ofta ett rejält sömnpiller.

Missförstå mig rätt, det ligger oändliga mängder glödande intresse bakom många motioner men de är av tradition skrivna på något slags kanslisvenska. En version som många av motionsförfattarna går lite vilse i. Och det är klart, yrkande hit och påpekande om, blir ganska tungläst.

Årets motioner handlar om så vitt skilda saker som förtydligande av TR kring den nya nosgrimmeregeln. Ett distrikt vill se en tydligare och transparent redovisning av hur licenspengarna används. En enskild medlem önskar en väg ut ur IT-träsket som stavas IdrottOnline.

Sedan har fyra enskilda klubbar skrivit varsin motion som handlar om att förbundet själva inte bör arrangera tävlingar och att deras eventuella engagemang skall vara konkurrensneutralt. Det låter helt rimligt 2018. Det råder ingen tvekan om att de här fyra klubbarna haft ett snack om ämnet: Equality Line, Runsten Equestrian, MCR och Åby Ridklubb. De fyra har det gemensamt att det är stora tävlingsarrangörer på lite olika sätt men med visst privat affärsintresse i samtliga. Inget anmärkningsvärt i det.

Men det finns en bisats i två av de här motionerna, K13 från MCR och K14 från Föreningen Runsten Equestrians, som får undertecknad att hajja  till lite grann.

Det står: ”samt att av samma orsak Förbundsstyrelsens ledamöter inte kan ha tävlingsledare- eller tävlingskommittéuppdrag”

Det låter kanske inte så konstigt. Förrän tanken slår en – hur många är de egentligen i Förbundsstyrelsen? De är 13 till bordet. Det är en liten skara.

I den skaran finns bara en enda känd tävlingsledareTomas Torgersen. Det är alltså två klubbar som distinkt motionerar om något som pekar på en enda person. Är det medlemsnytta eller egennytta i farten?

Jo men säger vän av ordning eller ovän: Det gällde tävlingskommittéuppdrag också, där måste väl vara fler?

Det är lite svårt att svara på. Förbundet har en tävlingssektion, de har flera disciplinvisa kommittéer. I sådana kan i alla fall jag känna att en rutinerad tävlingsledare kan göra stor nytta med sin sakkunskap. Det finns flera utskott. Vad motionärerna syftar på är lite oklart – utom med Förbundsstyrelsen.

En hel förbundsstämma ska hantera något som kanske mest är ”personlig beef” mellan aktörer i branschen under motionsflagg. Det känns märkligt, personligt och utpekande – vem förtjänar sådan hantering?
Medlemsnytta eller egennytta, avgör själv.

Frågande inför ”beef”? Läs här
Vem är Tomas Torgersen? Se här

Samtliga motioner, källa Svenska Ridsportförbundets webbplats

Motioner till stämman 2019

18 motioner har inkommit till förbundsstämman 2019.

Motion D1 Gotland Ridsportförbund ang officiella hoppfunktionärer på lägre nivå
Motion D2 Norrbottens Ridsportförbund ang förtydligande av föreningsstadgar
Motion D3 från Norrbottens Ridsportförbund ang förtydligande av TR
Motion D4 från Norrbottens Ridsportförbund ang leda och leva upp till kvalitet
Motion D5 från Skånes Ridsportförbund ang tillsättande av ny tjänst på förbundskansliet, en inkluderings- och värderingskonsulent
Motion D6 från Skånes Ridsportförbund ang en gratislicens på Office 365 paketet eller motsv till varje förening
Motion D7 från Skånes Ridsportförbund ang en fullständig transparent redovisning av hur licensintäkterna används
Motion D8 från Stockholms Läns Ridsportförbund ang förtydligande i stadgarna
Motion D9 från Stockholms Läns Ridsportförbund ang kravet på föreningar som är anslutna till SvRF att arrangera tävling för att få ställa ut tävlingslicenser
Motion D10 från Stockholms Läns Ridsportförbund ang redovisning av resultat på tävling

KLUBBAR
Motion K11 från Föreningen Equality Riders ang konkurrensneutralt arrangörsstöd
Motion K12 från Färingsö Rididrott ang reklamutskick från SvRF
Motion K13 från Malmö Civila Ryttarförening ang konkurrensneutralt arrangörsstöd
Motion K14 från Föreningen Runsten Equestrians ang konkurrensneutralt arrangörsstöd
Motion K15 från Stockholms Fältrittklubb ang konkurrensneutralt arrangörsstöd
Motion K16 från Åby  Ridklubb ang konkurrensneutralt arrangörsstöd

ENSKILD MEDLEM
Motion E17 från Carina Carlsson ang IT-lösningar för hästsporten
Motion E18 från Hanne Lindgren ang möjlighet att ställa ut ryttarlicenser

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.