Foto: Fredrik Jonsving

Brottsmisstanke efter dressyrstallets konkurs

Dressyrstallet skulle utbilda och sälja hästar åt ett annat bolag, men gick i konkurs. Nu råder oklarheter kring ägandet av hästarna och motstridiga uppgifter kring verksamheten och tillgångarna. En anmälan har gjorts till Ekobrottsmyndigheten.

I samband med den ekonomiska genomgången av ett hästföretag som gått i konkurs har misstankar om bokföringsbrott uppkommit. I den rapport som konkursförvaltaren i målet har skickat in till Lunds tingsrätt framgår att det finns stora oklarheter kring ägarskapet när det gäller de hästar som stått uppstallade i verksamheten. Det finns också motstridiga uppgifter från de olika delägarna när det gäller tillgångarna i övrigt och verksamheten. Den ena delägaren menar att bolaget inte var på obestånd när det sattes i konkurs och säger sig ha undanhållits information från de andra delägarna.
Delägarna hade ett tiotal hästar uppstallade på en gård i södra Skåne i samband med konkursen, enligt handlingarna, som nu lämnats vidare till Ekobrottsmyndigheten.

Bolaget startade upp under 2017 med hjälp av ett systerbolag i England, med syftet att en svensk samarbetspartner och ryttare skulle kunna starta upp sin egen verksamhet på hemmaplan. Det är bristerna i bokföringen under bolagets korta verksamhetsperiod som föranlett brottsmisstankarna, enligt konkursförvaltaren.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.