sen läkande biofeedback läka hälsa healing

Därför har hästen en exceptionell förmåga att läka människan

Hästen är världens mest avancerade biofeedbackverktyg – därför har den en nästan magisk förmåga att hjälpa oss hantera stress och läka oss när vi mår dåligt.

På vissa sätt är hästen och människan lika. Vi har inga klor, pansar, gifttaggar eller vassa tänder, istället har vi oerhört känslig hud.
Men medan hästen utvecklat förmågan att fly som bytesdjur, har människan utvecklats till det mest extrema rovdjuret på vårt jordklot. Våra hjärnor har anpassats åt helt olika håll.

Varför har då hästar en så nästan magisk förmåga att hjälpa människan att läka och må bra?

Flyktdjuret hästen har utvecklat en exceptionell känslighet och lyhördhet som gör att den också förmår fånga upp våra allra mest omärkliga signaler och känslor.

Biofeedback

Inom stressmedicinen använder man sig av ett verktyg som kallas biofeedback. Det innebär enkelt uttryckt att man får återkoppling på sina omedvetna kroppsliga reaktioner så att man blir medveten om dem och kan lära sig att kontrollera dem. Med hjälp av biofeedback kan man lära sig att kontrollera sin andning, sin puls och till och med sin kroppstemperatur. Det kan handla om att styra en kurva, färgskala eller en bild av exempelvis en studsande boll på en skärm genom att styra sin kropp, medan man är uppkopplad så att datorn läser av andning, puls och/eller kroppstemperatur.

Och precis så fungerar hästen!
Den är känslig för minsta förändring i våra kroppar och våra känslolägen och kan göra oss uppmärksam på alla våra omedvetna reaktioner och beteenden som vi annars själva är blinda och döva för.

Vi brukar säga att det är så avstressande att rida. Dels beror det på att vi tvingas fokusera helt på uppgiften det innebär att vara med hästen och att rida hästen. Men det beror också på att vi helt omedvetet får feedback på vår mentala och kroppsliga stress och – lika omedvetet – lär oss att hantera den.
Hästen känner minsta spänning i våra muskler och tvingar oss att ta hand om den. Om vi lyckas blir det ett bra ridpass, när vi inte lyckas blir det mindre bra.

Hästen är helt enkelt världens mest avancerade biofeedback!

Den högra hjärnhalvan

Alan Hamilton är hjärnkirurg, professor i neurokirurgi och har som en av USA:s ledande experter på hjärntumörer även en forskningsprofessur i onkologi.

Han har uttryckt den här unika relationen mellan häst och människa som att hästen hjälper oss att aktivera vår högra hjärnhalva. (Skillnaderna mellan höger och vänster hjärnhalva betraktas numera som något av en myt, men låt oss ändå ha det som en bild för hur hjärnor fungerar olika.) Medan människan som inget annat djur på jorden har utvecklat sin logiska, matematiska vänstra hjärnhalva och sin kontrollerande pannlob, har hästen utvecklat det vi hos människan kallar den högra hjärnhalvan: Känslighet, lyhördhet, ordlös kommunikation.

I mötet med hästen kopplar vi upp oss på den ”högra” delen på ett sätt som vi inte gör annars i livet, menar han. Vi utvecklar vår egen känslighet, lyhördhet och kommunikationsförmåga och det sker helt omedvetet genom att vi umgås och interagerar med hästen.

Hästen bromsar hjärnans åldrande

I sin bok Zen Mind, Zen Horse beskriver Alan Hamilton också hur vi kan underhålla och vårda våra hjärnor genom att rida och vara tillsammans med hästan. Han menar att vi till och med kan minska risken för demens och bromsa hjärnans åldrande.

Han uppmanar oss alla att rida livet ut. Han har till och med en särskild föreläsning om detta som han kallar Hur
man blir gammal, åldras med grace och rider till sin sista dag i livet.

 

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.