hand klapp nonsens

Debatt om den indragna ridterapin: ”Oanständigt att ta ifrån svårt skadade barn deras ridterapi”

Två idag vuxna, yrkesverksamma, CP-skadade, skriver nu en debattartikel om vad ridterapin betyder och om effekterna av att det tas bort. ”Detta är ett tydligt exempel på hur inhumant det svenska samhället har blivit”, skriver de.

Igår berättade vi att Västra Götalandsregionen drar in ridning som terapiform > > >

Eduard Piper, informatör och förtroendevald politiker för Moderaterna och filmregissören Lars Mullback skriver om hur omsorgen om funktionsnedsatta och habiliteringen i Sverige har en kort historia. Så sent som 1943 skrev läkare om ”det berättigade i ett avlivande”.

De berättar att ridterapi har varit en del i deras mänskliggörande.

”Att vi som skrivit denna artikel blivit aktiva samhällsmedborgare, att vi börjar närmar oss sextioårsåldern och inte dog som tonåringar, som våra olycksbröder gjort innan habiliteringens tidsålder. Det beror inte främst på de medicinska insatser vi fått genom habiliteringen. Det beror främst på insatser som till exempel ridning. En aktivitet som satt oss i rörelse, som fått oss att förstå och träna våra muskler, fått oss att förstå och uppleva samspelet mellan djur och människa och även till våra assistenter.”

En förklaring som ges till varför ridterapin tas bort är att det är en resurskrävande åtgärd, men debattartikelns författare menar att resurserna fördelas fel: Allt mindre handlar om patienten, barnet. Allt mer tid går åt till ”planeringsmöten, vårdplaner, dokumentation. ”

”Det är mindre resurskrävande att spänna fast barnen i rullstolar, ståskal och på tippbrädor. Enligt den evidensbaserade medicinen är det mer effektivt än ridterapi och det frigör personalen.”

”Ridning är en av de få sysselsättningar dessa mycket svårt skadade klarar. Att beröva dem det, är inte bara att beröva dem en sysselsättning, utan även frånta dem något som starkt bidrar till deras känsla av att vara människa.”

 

Läs hela debattinlägget här > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.