nonsens ponny

Efter smittkrisen: Vaccinationskraven skärps

Smittkrisen som plågat Sverige under vintern har lett till skärpning av vaccinationsreglerna. Detta är vad som gäller från och med 1 juni i år:

Svenska ridsportförbundets tävlingssektion har på förslag från Djurskyddsutskottet tagit beslut om nya regler och rekommendationer angående vaccination mot hästinfluensa.
Dessa ska gälla från 1 juni 2019.

I första hand rör besluten hästar som ska grundvaccineras – detta införs för att stärka smitt- och djurskyddet.

Forskning visar att en tredje grundvaccinering efter 3-6 månader stärker skyddet för både den vaccinerade hästen och hästpopulationen, vilket därmed även bidrar till att förhindra smitta.
Detta införs i harmonisering med trav- och galoppsporten samt med de andra nordiska hästsportförbunden. De nya bestämmelserna stämmer också bättre med internationella ridsportförbundets, FEIs, vaccinationsregler.

Den tidigare vaccinationsregeln om 7 dagar innan start gäller fortfarande och stämmer nu med karensreglerna för tävling vilka 1 april ändras från 96 timmar till 7 dygn.
På detta sätt ska det ur smittskyddssynpunkt bli säkrare att tävla.
Så här blir de nya reglerna:

Grundvaccination – nu inom 56 dagar7
Ny regel – i samband med grundvaccination ska den andra vaccinationen (B-vaccination) göras inom 56 dagar, mot tidigare 92 dagar, och den tredje vaccinationen (C-vaccination) ske inom 180 dagar, mot tidigare 365 dagar.

Den nya regeln omfattar alla hästar som påbörjar en grundvaccination som föl och unghästar, eller hästar som inte vaccinerats på över ett år och måste börja om med grundvaccination. Hästar som har den hittills gällande grundvaccination kan fortsätta tävla som tidigare.

A) 1:a grundvaccination (föl vid c:a 5-6 månaders ålder)
B) 2:a grundvaccination efter c:a 6 veckor (4-8 veckor)
C) 3:e grundvaccination efter c:a 6 månader (3-6 månader)
D) 1:a revaccination rekommenderas efter 6 månader för hästar under 4 års ålder, för aktivt tävlande hästar samt vid influensautbrott

Ny rekommendation – revaccination var sjätte månad
Minsta intervallet för revaccination enligt TR är som tidigare en gång per år, men en stark rekommendation är att revaccinera var sjätte månad. Detta gäller förutom enligt D) ovan – även hästar och ponnyer som förflyttas ofta, inte bara för tävling utan även träning, sambeten eller annan aktivitet.

Här hittar du förtydligandena i TR-texten > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.