nonsens nos mule

FEI inför förbud mot att ta bort hästens känselhår

I Sverige är det redan förbjudet genom djurskyddslagen, men nu inför även FEI regel mot att ta bort hästens känselhår.

Förbudet gäller dock inte håret i hästens öron.

I flera länder är det redan förbjudet, men nu har även FEI infört ett internationellt förbud mot att ta bort hästens känselhår. FEI:s veterinärkommitté förklarar att trimningen av håren minskar hästens känselförmåga.

I Sverige är detta redan förbjudet genom djurskyddslagen.

Regeln röstades enhälligt igenom och lyder: ”om hästens känselhår har klippts och/eller rakats eller på annat sätt tagits bort, såvida det ej har gjorts av veterinär för att undvika smärta eller obehag för hästen.”

FEI:s veterinärkommitté tillägger förtydligande att ”håren i hästens öron anses inte vara känselhår och det finns inga kända problem med att känselhår runt ögonen ska fastna i blinkers på körhästar.”

Läs mer hos FEI > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.