Arkivbild. Foto: Kim C Lundin

Förbud mot rollkur och ny blodsregel i TR I

När Ridsportförbundet reviderat det gemensamma reglementet kommer flera nya regler som stärker skyddet för hästens välbefinnande. Rollkur förbjuds i alla discipliner.

Tävlingsreglementets gemensamma delar uppdaterade  – TR I

Det är både omfattande och mycket välkomna förändringar som genomförs i nya gemensamma reglementet under 2019. En viktig del är att många skillnader mellan disciplinerna försvinner automatiskt med momentens införande i TR I.

SVRf skriver att syftet är att stärka hästarnas välfärd och att garantera tävling på hästarnas villkor.

I TR I moment 112 införs en ny generalklausul, att ryttaren ”har ansvar för att över allt prioritera hästens välmående…”

I hoppning och dressyr kommer första start med 4-åriga hästar att kunna göras tidigast 1 april.

I moment 112 står också att om veterinär, överdomare eller domare beslutar om startförbud för häst, på grund av skada eller för att den inte är i tävlingsmässigt skick, ska man avstå från start med hästen i minst sju dagar. Ett exempel är att om startförbudet börjar en torsdag får hästen starta tidigast nästkommande fredag. Överdomaren rapporterar in startförbudet till Svenska Ridsportförbundet, som via överdomaren vid nästa tävling kan kontrollera att startförbudet inte bryts. Det är ryttarens ansvar att hålla reda på tidsgränsen.

Rollkur och hyperflexion, alltså böjning av hästen under tvång, blir förbjudna åtgärder på hela tävlingsområdet oavsett disciplin.

Nosgrimmor får inte spännas hårdare än med en lucka på 1,5 cm vid nosryggen (moment 174). Överdomaren beslutar om vad som räknas som förbjuden åtgärd.

Ny blodsregel och viktgräns

Om hästen blöder, och det är orsakat av ryttaren, innebär det alltid avstängning/startförbud, oavsett ryttarens avsikt. Blod, sår eller märken orsakat av annat än ryttarens inverkan bedöms från fall till fall (moment 174).

Vid kontroll av vaccination tas straffavgiften bort för missade eller inte införda uppgifter i TDB, då blir det endast avstängning eller startförbud. Straffavgiften delas endast ut om hästen inte är korrekt vaccinerad. (Moment 170).

I distansritt införs utökade vilotider om en häst blir utesluten av metaboliska orsaker eller om den har oregelbunden gång (moment 630).

I Mounted Games införs att ryttaren inte får väga mer än 20 procent av hästens vikt.

Munkorg på

I kraft med att det inträffat allt fler stormar på sociala medier är nu TR I, moment 182, är nu officiella funktionärers möjlighet att vädra sina åsikter begränsad.

5.Uttalanden En officiell funktionär avstår från att göra några offentliga uttalanden till media eller på sociala medier, som kan skada Svenska Ridsportförbundet eller ridsporten i allmänhet.

TR I

TR I med ändringsmarkeringar
SvRF:s samlingssida för uppdaterade och nya TR

Tävlingsreglementet uppdaterat inför 2019

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.