nonsens öga

Förbundet kan inte agera mot våldtäktsåtalade ryttaren

Svenska Ridsportförbundets discipinnämnd bedömer att man inte kan agera mot den ryttare som varit åtalad för våldtäkt och sexuella övergrepp men som i somras friades.
Nu lämnar man frågan vidare till Riksidrottsnämnden.

Beslutet är att det utifrån Riksidrottsförbundets existerande regelverk inte finns tillräckliga verktyg för Svenska Ridsportförbundets disciplinnämnd att agera.

– Vi arbetar hårt för att alla ska känna sig trygga inom ridsporten och det är en stor besvikelse för oss att vår interna utredning inte lett till någon påföljd. Det som framkommit av handlingarna i det aktuella målet visar på ett helt oacceptabelt beteende, och genom att gå vidare till Riksidrottsnämnden vill vi understryka att det är regelverket som sätter stopp för oss i det här allvarliga fallet, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.

Efter att tingsrätten i somras friade ryttaren tillsatte Svenska Ridsportförbundet en intern utredning. Svenska Ridsportförbundets Disciplinnämnds bedömning är att de dessvärre inte kan gå vidare i ärendet på grund av att händelserna inträffade så långt tillbaka i tiden att de bedöms vara preskriberade enligt Riksidrottsförbundets stadgar, vilket Disciplinnämnden måste utgå ifrån i sin hantering och beslut.

Svenska Ridsportförbundet kommer till Riksidrottsnämnden yrka på att preskriptionstid vid allvarlig kränkning mot minderårig ska börja räknas först vid den drabbade personens myndighetsdag. När det gäller sexualbrott mot barn börjar preskriptionstiden enligt svensk lag att räknas från den dag då barnet fyller 18 år, inte från den dag då brottet begicks.

Svenska Ridsportförbundet kommer bland annat också att lyfta frågan om vad som räknas som allvarlig kränkning och yrka på att de handlingar som framkommit i målet bör räknas som allvarlig kränkning inom idrottsrörelsen och därmed utgör ett brott mot Riksidrottsförbundets stadgar. Visar det sig att reglerna inte ger utrymme för att bestraffa det beteende som kommit fram i målet kommer Svenska Ridsportförbundet att i nästa steg driva frågan om att Riksidrottsförbundet justerar sina regler så att det blir bestraffningsbart i framtiden och att man förtydligar hur man ser på beroendesituationen tränare/elev.

– Trygghetsfrågor, och framförallt ungas trygghet, är jätteviktigt inom all idrott och det är därför av största vikt att regelverk och rutiner fångar detta. Vi vill nu få Riksidrottsförbundet att använda reglerna på ett annat sätt och går inte det så vill vi se en ändring av reglerna, säger Ulf Brömster.

HÄR hittar du hela Disciplinnämndens beslut (som pdf) > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.