nonsens hage

Första Stefan Johanssonstipendiet går till bibliotek

Stefan Johansons Minnesfond instiftades av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) tillsammans med Stiftelsen Hästforskning och Stefan Johansons familj, med en rad bidrag från övriga Hästsverige, i samband med Stefans hastiga bortgång 2018. Stefan var vd i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), styrelseordförande för Wången AB, Stiftelsen Hästforskning (SHF) och Travrondens moderbolag TR Media samt vice ordförande i styrelserna för Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB.

Nu har det första stipendiet från Stefan Johansons Minnesfond delats ut. Det går till Kunskapsbiblioteket Hästunderstödda Insatser (HUI) – Stall Kungsgården.
De 100 000 kronor som stipendiet ger, kommer att användas för att vidareutveckla Stall Kungsgårdens kunskapsbibliotek.

Gunilla Silfverberg, senior professor i vårdetik och ansvarig för biblioteket på Stall Kungsgården säger i ett pressmeddelande att man vill bygga upp biblioteket och göra det tillgängligt för forskning.
– Här ska vi erbjuda en forskningsmiljö för att utveckla förståelsen för hästens betydelsefulla roll för att främja människors hälsa och värdighet, säger .

I pressmeddelandet skriver man:
”Juryn valde kunskapsbiblioteket för målsättningen att samla och tillgängliggöra historisk och aktuell kunskap på området HUI, vilket är ett viktigt led i att utveckla området som helhet samt stärka kännedomen om hästen som en resurs i det svenska samhället. Biblioteket finns inom verksamheten på Stall Kungsgården, ett nationellt centrum inom HUI, utvecklat på ett långsiktigt, ambitiöst och strukturerat sätt med bred kompetens.”

Stall Kungsgården

Stall Kungsgården är ett resurs- och kunskapscentrum för hästunderstödd verksamhet. Huvudman är Stiftelsen Hippocampus, en idéburen organisation utan vinstintresse.

Etableringen har sin bakgrund i den professionella verksamhet med hästunderstödda insatser för personer med funktionsnedsättning som Stiftelsen Hippocampus bedrivit sedan 1995. Verksamheten riktar sig till barn, unga och vuxna med olika funktionsnedsättningar, men även till personer som av andra skäl behöver stöd för att uppnå hälsa och välbefinnande. Man vill också främja kunskapsutvecklingen och tillgängligheten till hästunderstödda insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg i landet genom samverkan, utbildning och kunskapsspridning.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.