hand klappar kärlek ömhet närhet grimma huvud nonsens

Hästar hjälper patienter med självskadebeteende

Under en och en halv timme, en gång i veckan, får patienterna från självskadeenheten klappa, sköta och leda hästar.

Göteborg Direkt skriver om fysioterapeuten Louise Östgaard som använder hästar i sin behandling av patienter med självskadeproblematik. Patienter från Sveriges enda självskadeenhet, som finns på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra sjukhuset i Göteborg, kommer en gång i veckan till Askims fältrittklubb. Under en och en halv timme får de klappa, sköta och leda hästar.

– Patienterna måste använda sina kroppar som verktyg i kommunikationen. Hästar är känsliga för spänningar och hastiga rörelser, säger Louise Östgaard.

Som en del i behandlingen av patienter med allvarligt självskadebeteende ingår så kallad färdighetsträning, som innebär att öva sig i medveten närvaro, att hantera sina känslor och att stå ut i kris.

– Min verksamhet här är en del i färdighetsträningen. Hästar kräver närvaro och tydlighet från sina skötare, vilket blir en form av mindfulness, säger Louise.

De flesta som lever med självskadebeteende känner sig otrygga och beskriver svårigheter med att uppskatta sig själva som de är. Kroppens funktioner har många gånger satts på undantag. Därför kan det kännas ovant och svårt att förlita sig på sin fysiska förmåga.

Läs hela artikeln här > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.