Foto Sabrina Wendl, News Øresund/Johan Wessman_Wikimedia

Hästarna stort klimathot – släpper ut mer än inrikesflyget

Just när stormen efter förra årets angrepp på hästnäringen i Övergödningsutredningen börjat lägga sig kommer en ny bok som utmålar hästarna som det stora klimathotet. ”Sveriges hästar släpper ut mer koldioxid än hela det svenska inrikesflyget”, skriver journalisten och miljödebattören Arne Müller.

En femtedel av allt utsläpp som påverkar klimatet kommer från jordbrukssektorn och här har korna ofta hamnat i skottgluggen, men enligt journalisten och tidigare SVT-medarbetaren Arne Müller står också hästnäringen för en betydande del av utsläppen.

I den nya boken ”Klimat – På jakt efter den hållbara maten” har han gjort beräkningar baserade på två tidigare undersökningar och konstaterar att utsläppen ligger på över 550 000 ton koldioxid per år.

– De undersökningar som gjorts visar att foder och transporter är de stora källorna till utsläpp och speciellt när det gäller hästar som används i tävlingsverksamhet, säger Arne Müller.

Bör vi ha färre hästar i Sverige?

— Det är ju något man måste fundera på. Antalet hästar har ju ökat väldigt mycket i Sverige under senare år och det är ju en förklaring till att utsläppen från hästnäringen är relativt stor, säger Arne Müller.

– De betesmarker och den foderproduktion som går till hästarna skulle också kunna användas till kor eller så skulle det kunna odlas spannmål eller grönsaker för mat till människor där. Det är förklaringen till att hästarnas klimatpåverkan har en plats i en bok om hållbar matproduktion, säger författaren Arne Müller.

Läs hela artikeln här hos SVT Nyheter > > >

Undersökningar som boken hänvisar till:

Hästsektorns klimatpåverkan > > >

Energianvändning och utsläpp av klimatgaser inom den gårdsnära hästnäringen > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.