spruta doping injektion medicin veterinär

Därför ger hat och hot mot veterinärer stigande kostnader och höjda försäkringspremier

Höjda försäkringspremier och ökande kostnader för veterinärvård har blivit en svår fråga för häst- och andra djurägare. Det finns uppenbara anledningar till det – men en mer oväntad är att ökande hat och hot mot veterinärer också bidrar till ökande kostnader.

I senaste avsnittet av P1:s program Kaliber undersöker man veterinärbranschen – både de kraftiga prisökningarna och problemen med hat och hot mot veterinärer.

Priserna inom djursjukvården har varit en återkommande fråga. När riskkapitalbolagen kom in i djursjukvården slogs man av den väldiga omsättningsökningen i branschen, en 40-procentig ökning från 2015-2017 i Konkurrensverkets utredning.
Man ser att det beror både på en prisökning och på att såväl tillgång som efterfrågan på mer avancerad vård har ökat kraftigt.

Som en följd av detta blir försäkringspremierna högre.

Men i Kaliber lyfter man en kanske mindre väntad orsak till de ökande kostnaderna: En alltmer hotfull situation för veterinärer, som får ta emot både hat och hot, men också anmälningar, gör att man ändrar sitt arbetssätt. När programmet frågade djurklinikerna om vad de ser som de viktigaste förklaringarna till de ökade kostnaderna inom djursjukvården så uppgav 55 av de som svarat på enkäten att en förklaring är att risken för att bli anmäld leder till extra undersökningar och dokumentation.

Lyssna på hela programmet här:

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.