Bollerups Naturbruksgymnasium

Kamratfostran och trakasserier. Gymnasieskola får föreläggande

Trakasserier och kamratfostran är enligt Skolinspektionens rapport något som Bollerups lantbruksgymnasium har en långvarig problematik med. Nu har man gett skolan ett föreläggande.

För drygt ett år sedan kom det in en anmälan till Skolinspektionen via Barn- och elevombudet. Den innehöll uppgifter om otrygghet och kamratfostran på internatet och skolan.

Genom intervjuer och granskning som genomförts på skolan har det framkommit att de äldre eleverna bestämmer över de yngre, om otrygghet och trakasserier. Även personal på skolan menar att man inte gör tillräckligt på skolan när det gäller värdegrundsarbetet, även skolans rektor anser att man behöver jobba mer med det.

På skolan finns uttalade och outtalade regler, som av vissa elever upplevs som tvång.
Det handlar bland annat om att yngre elever inte får gå till de äldres boende utan att få en inbjudan, medan de äldre har rätt att gå in oinbjudna på de yngres rum. Det handlar ockå om vilka bord man får sitta vid i matsalen.
De äldre eleverna tillrättavisar också de yngre.

Skolinspektionen anser inte att skolan gör tillräckligt för att skapa trygghet för eleverna och menar att det finns tystnadskultur och rädsla för repressalier.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.