Häst på rullmatta för kraftmätning Foto: Mike Weishaupt

Mångmiljondonation till SLU för forskning om hälta

SLU:s projekt Tidig upptäckt av ortopedisk ohälsa hos häst – Nya tekniker och utbildningsinsatser ska lära att oss att se hältor i tid  har fått ett signifikant bidrag från en stiftelse.

Det är Marie-Claire Cronstedts stiftelse som donerar fyra miljoner kronor till projektet som ska hjälpa till att upptäcka hältor hos häst tidigare.

Specifikt ska donationen användas till mätning av krafter och belastningar i hästars rörelser på en rullmatta och är en mycket viktig förutsättning för att validera SLU:s rörelselaboratorium för hästar. Detta rörelselaboratorium gör det möjligt att ställa objektiva diagnoser via höghastighetsvideokameror och kraftmätning i projektet SCIMoveS (Swedish Center for Integrated Movement Sciences).

Bakgrundsinformation från SLU:s pressmeddelande beskriver skador i rörelseapparaten är den mest frekventa orsaken till att hästar behandlas av veterinär. Det vanligaste symtomet är att hästen blir halt och slås ut i förtid. Studier har visat att det är svårt att endast med ögat göra en bedömning av hälta. Det innebär för många veterinärer stora begränsningar både vad gäller att upptäcka hältan och att bedöma från vilket ben den kommer ifrån. I en vetenskaplig SLU-studie har det visats att vid visuell veterinär bedömning av hälta, skiftade de deltagande veterinärernas bedömning av vilket ben som hästen var halt ifrån väldigt mycket.  Det var bakbenshältorna som var svårast. Den internationella ortopediska hästforskningen har därför varit fokuserad på att utveckla mer personoberoende metoder för att bedöma hältor de senaste tio åren.

Det saknas mer detaljerad information om hur en asymmetrisk rörelse och olika ortopediska skador påverkar krafterna och belastningen som verkar på hästens ben i stegcykeln. Att mäta kraften är det mest korrekta för att öka vår förståelse för hur hästen anpassar sitt rörelsemönster vid olika diagnoser. Dessa metoder för kraftmätning är mycket avancerade och kostsamma och kan enbart användas i specifika rörelselaboratorier. En viktig fråga är när och hur kamera- och sensorbaserade system korrelerar till minskad belastning av ett ben vid olika ortopediska diagnoser. Därför behöver de sensor- och kamerabaserade metoder man i dag använder i hältdiagnostiken testas, i relation till metoder, som är baserade på kraftmätning. För att möjliggöra detta kompletteras hästkliniken på SLU med ett rörelselabb inklusive en rullmatta som även kan byggas om till att mäta krafter och belastningen i hästars rörelser.

Kraftmätning på rullmatta

Det konkreta syftet är att bestämma om och när ett asymmetriskt rörelsemönster är relaterat till sjukdom och smärtupplevelse hos hästen. Detta görs genom att utveckla en metod för kraftmätning av hästar i rörelse på en rullmatta. Ett utbildningssystem ska också tas fram som kan hjälpa veterinärer samt professionella och lekmän inom hästnäringen att känna igen tidiga tecken på ortopedisk sjukdom.

Detta forskningsprojekt har en stor potential att bidra till en bättre välfärd för hästar. En grundläggande förståelse för den biologiska variationen av symmetrin i rörelsemönstret erhålls. Detta möjliggör att man kan lära ut hur man korrekt bedömer hälta båda med och utan hjälp från de nya systemen. En stor och omedelbar välfärdsvinst ligger i att hältor identifieras så tidigt i förloppet som möjligt, så kroniska skador och kostsamma behandlingar undviks i största möjliga mån.

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.