Misstanken: Så dopas hästar

Doktoranden Annelie Hansson har i en avhandling framland vid Uppsala universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt öppnat för möjligheten till en dold dopingvåg bland hästar. Preparaten är enkla att köpa online och svåra att hitta vid kontroll.

 Det finns ännu ingen tydlig lista för förbjudna substanser när det kommer till dopning av häst. För människor har World Anti-Doping Agency (WADA) tagit fram en lista på förbjudna ämnen, men någon sådan finns ännu inte för häst. Det handlar snarare om riktlinjer som tagits fram av organisationen International Federation of Horseracing Authorities (IFHA). Många förbund väljer dock att följa dessa riktlinjer där grundregeln är att alla ämnen som har famakologisk effekt bör räknas som dopning. Annelie Hansson, doktorand vid Statens veterinärmedicinska anstalt presenterar nu en avhandling i ämnet.

Hansson påvisar i sin avhandling vilka nedbrytningsprodukter och kemiska strukturer som Bode analyseras när det kommer till kontroll av hästar. Det handlar om så kallade selective androgen receptor modulators (SARM) som används till att ge muskeltillväxt i samma grad som anabola steroider men med mindre biverkningar. Annelie Hansson menar därmed att ämnena mycket troligt kan användas vid dopning av häst.

– Ingen av de totalt fem substanser som undersöktes har blivit godkända som läkemedel, men forskning pågår för tre av dem. Däremot kan alla köpas över internet. Flera av dem påträffas varje år i de dopningskontroller som WADA genomför, och om de förekommer i human dopning så är det mycket troligt att de även används på hästar. Därför är det viktigt att analysmetoderna för hästdopningskontroll förbättras och utvecklas. Denna avhandling är en del i det arbetet.

 

När man dopningskontrollerar letar man inte bara efter själva substansen. Så kallade metaboliter, de nedbrytningsprodukter som bildas i kroppen är intressanta, menar Annelie Hansson. De stannar dessutom längre i kroppen än själva substansen.

– Men för att veta vilka metaboliter som man bör söka efter så måste man först ta reda på vilka som bildas. Min avhandling bidrar med kunskaper om vilka metaboliter som bildas i hästar för fyra nya dopningssubstanser och vilka metaboliter som bör eftersökas vid analys. Avhandlingen visar dessutom på möjliga metaboliter för en substans vars metaboliter inte studerats så mycket tidigare. Förhoppningsvis kommer mina resultat att kunna användas inom hästdopningskontroll och därmed, på sikt, kunna minska användandet av otillåtna substanser inom hästsport, säger Annelie Hansson.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.