Nya hästregistret för alla hästar – så funkar det

Alla som ansvarar för hästar kommer att beröras av de nya EU-reglerna som börjar gälla den 21 april 2021. Det handlar framförallt om registrering av hästanläggningar och de hästar som finns där samt transporter av hästar. Det främsta syftet är att minska och kontrollera smittspridning.

Bakgrunden till den nya djurhälsolagen (AHL) som träder i kraft den 21 april 2021 är att EU tagit fram mål inom djurhälsa som ska minska förekomsten av förödande djursjukdomar och minimera effekterna av sjukdomsutbrott. Alla som ansvarar för hästdjur kommer i olika omfattning att beröras av reglerna i AHL.

Just nu arbetar Jordbruksverket med att ta fram de kompletterande svenska föreskrifterna. Allt är inte klart men Jordbruksverket har gått ut med viss förhandsinformation om hur de nya reglerna kan komma att påverka hästhållare.

Registrering

Från och med den 21 april 2021 kommer nya krav på registrering av hästar. Det innebär att alla dessa aktörer ska registrera sin anläggning eller verksamhet:

• Den som driver anläggningar där hästar hålls, oavsett antal hästar.
• Den som driver en anläggning som hanterar avelsmaterial, det vill säga om du i någon form hanterar sperma, ägg eller embryon.
Registreringen ska du göra senast den 21 april, men man kan redan nu göra det i e‑tjänsten Registrera anläggning.

Även den som är involverad i transport av hästar ska registrera sig:
• Den som transporterar hästar till eller från andra länder, till exempel från Sverige till Danmark.
• Den som genomför uppsamlingar under transport, till exempel hämtar upp hästar från flera anläggningar för transport till andra länder.
Registreringen görs i e-tjänsten Registrera transportör – flytta djur mellan länder.

Hästens hemadress

Från den 21 april ska alla hästar i Sverige ha en registrerad hemadress, den anläggning där den normalt hålls. Den som äger eller driver anläggningen ansvarar för att hästen registreras. Om en häst flyttar till en ny anläggning där den ska vara i 30 dagar eller mer behöver aktören som driver den nya anläggningen rapportera att en häst flyttat dit.

Identifiering av hästar

Du som driver en anläggning för hästar är ansvarig för att hästarna är identifierade, det vill säga att samtliga hästar har hästpass. Vilka som ska utfärda identitetshandlingar är ännu inte klart. Det här innebär att svenska organisationer kommer att ha möjlighet att ansöka om att även fortsättningsvis få identifiera och utfärda hästpass i Sverige.

Förflyttning

Hästar får bara förflyttas från anläggningar som är registrerade. Transportmedlet som används vid förflyttningen ska vara konstruerade så att
• djuren kan inspekteras
• djuren inte kan komma ut
• strö med mera inte kan trilla ur transporten under färd.

Motsvarande regler finns i stort redan idag.

När hästar transporteras mellan medlemsstater inom EU eller till och från länder utanför EU ska hästtransporten rengöras och desinficeras efter varje transport. Inom Sverige behöver du bara rengöra och desinficera transporten om du kör hästen till slakt.

Djurhälsoansvar och biosäkerhetsåtgärder

För dig som håller hästar innebär de nya reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids och vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder, exempelvis instängsling, övertäckning med tak, rengöring, rutiner för inpassering och utpassering från anläggningen där djuren hålls, isolering eller separering av nya eller sjuka djur.

Informationen kommer löpande att uppdateras hos Jordbruksverket.

En längre sammanfattning hos Jordbruksverket > > >
Här kan du läsa mer om EU-förordningen och även gå en webbkurs: En ny djurhälsoförordning (AHL) > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.