hand klapp nonsens

Nya karens- och förbudsregler för häst från 1 januari 2021

Längre karens vid allergibehandling, skärpning när det gäller bisfosfonater och regler för nya preparat. Läs om den nya karenstids- och förbudslistan som gäller från 1 januari 2021.

Från 1 januari 2021 gäller en ny karenstids- och förbudslista. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del andra förändringar. Läs förbundsveterinär Peter Kallings kommentar till listan.

Ändringar i karenstids- och förbudslistor för tävling samt på förekommen anledning maning till skärpt uppmärksamhet vad gäller användning av så kallade bisfosfonater (Osphos® och Tildren®), är några av de saker Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär Peter Kallings informerar om nedan.

Uppdatering Karenstids- och förbudslistan från 1 januari 2021

Ciclesonid, en ny godkänd kortisonsubstans för häst med astma och som administreras med hjälp av en speciell inhalator (Aservo EquiHaler) har åsatts 14 dygn karenstid inför tävling.

Hyposensibilisering (allergen immunterapi), för behandling av häst med allergi har nu fått 7 dygns karenstid (mot tidigare minst 96 timmar), förutsatt hästen är i tävlingsmässigt skick.

Övriga ändringar i substanslistan gäller uppdateringar av nya respektive utgående läkemedel samt redaktionella ändringar och förtydliganden och är markerade i kursiv stil.

Bisfosfonater (Osphos®och Tildren®)

Användande av bisfosfonater på tävlingshästar har sedan 2018 haft en karenstid på 60 dagar samt ett antal restriktioner kopplat till sig. De läkemedel som berörs är de i Sverige registrerade läkemedlet Osphos® (klodronsyra) samt det oregistrerade läkemedlet Tildren® (tiludronsyra) som endast får förskrivas på licens. Svenska Ridsportförbundet liksom Svensk Travsport har redan tidigare avrått från användning av dessa preparat till tävlingshästar då de har en smärtstillande effekt samt en långvarig utsöndring. Förutom karenstiden gäller ett antal restriktioner för användningen av bisfosfonater:

Bisfosfonater får enbart användas, efter fastställd diagnos (undersökning och bedömning av veterinär krävs innan behandling), på de indikationer som tillverkaren angivit vid godkännandet;
– Osphos® är i Sverige inregistrerat för användning vid strålbenshälta.
– Inom Europa har Tildren® indikationerna strålbenshälta och spatt.

Administrationssätt och dos av bisfosfonater får inte avvika från det sätt tillverkaren av läkemedlet angivit vid godkännandet av läkemedlet;
– Osphos® får enbart ges intramuskulärt.
– Tildren® får enbart ges intravenöst.
– Det innebär att intraartikulär injektion (i led) av bisfosfonater är förbjuden.

Bisfosfonater får inte användas på hästar yngre än 4 år.
– Detta innebär till och med den 31 december det år hästen fyller 3 år.
– Beror på att man kan befara tillväxtstörningar på unga växande individer (ökad risk för frakturer har setts på unga galoppörer)

Alla övriga bisfosfonater utan godkännande för användning till häst är förbjudna.
– Inkluderande alla amino-bisfosfonater för humant bruk

Hela karenstids- och förbudslistan hittar du HÄR
Ändringar i listan är markerade med kursiv text.

Peter Kallings har som förbundsveterinär en rådgivande roll för djur- och smittskydd samt antidopning.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.