Hjälm Ridhjälm

Översyn av hjälmregler – snart gäller inte gamla märkningen

Se upp om du planerar att köpa hjälm! Från 2021 kommer sannolikt inte den gamla märkningen att vara godkänd på tävling.

Långbänken med EU:s utarbetande av en ny teststandard för ridhjälmar verkar aldrig ta slut. Nu gör SvRF en egen översyn av reglerna för godkänd hjälm på tävling.

Eftersom EU:s arbete med en ny standard (testmetod) för ridhjälmar, dvs en ny version av EN1384, dragit ut på tiden gör Svenska Ridsportförbundets Säkerhetsutskott nu en översyn av nuvarande hjälmregler.

– Vi har gjort en genomgång av de nordiska förbundens och FEI:s regler om hjälmar och har kontaktat våra danska, finska och norska kollegor för att om möjligt utarbeta gemensamma regler för ”godkänd ridhjälm”, berättar Göran Dalin, ordförande i Svenska Ridsportförbundets Säkerhetsutskott, och fortsätter:

– Vi kommer i sommar att ha ett möte med de nordiska förbunden och även utgå från FEI:s senaste anvisningar i vår översyn. Eftersom FEI inte längre godkänner hjälmar som enbart bär den gamla märkningen EN1384:2012 kommer Svenska Ridsportförbundet från 2021 sannolikt inte heller att godta dessa hjälmar på tävling.

Bakgrunden till beslutet är EU-kommissionens avisering om en ny standard för ridhjälmar, det vill säga ny testmetod. EU-kommissionen har beslutat att den gamla standarden EN1384:2012 inte är tillräcklig. Skälet var bland annat att man ansåg att den inte uppfyllde tillkommande krav på stötupptagning. Hjälmar som testats och godkänts enligt EN1384:2012 som tillverkats före 4 november 2014 får dock fortfarande säljas.

I väntan på en ny gemensam EU-standard för provning av ridhjälmar införde förbundet övergångsregler. De innebär att CE-märkt ridhjälm som har tilläggsmärkning VG1 eller en hjälm märkt EN 1384 tillverkad före 4 november 2014 just nu räknas som ”hjälm av godkänd typ” på svenska tävlingar.

Läs mer hos SvRF – frågor och svar om ridhjälmar > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.