hand klappar kärlek ömhet närhet grimma huvud nonsens

Ryttare vill ha 1177 för hästar

Lovisa Broms, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, har frågat ryttare mellan 15–80 år var de hittar kunskap om hästar och ridning.

Tidigare forskning visar att sociala medier är viktiga för ryttare. Där har man också sett att ridsporten i förhållande till sin storlek syns lite i traditionella medier.

I Lovisa Broms intervjuer framgår att ryttarna tycker att många inom ridsporten inte kan bedöma informationen som finns på sociala medier tillräckligt bra.

– Ryttarna i vår studie säger att de litar allra mest på erfarna hästmänniskor i den närmsta kretsen: Tränare och veterinärer, men också andra ryttare på ridskolan eller i stallet, säger Lovisa Broms till Svensk Veterinärtidning.

– En person uttryckte exempelvis att ”vi vill ha en 1177 för hästar” och en annan sa att det behövs en ”häst-Wikipedia”. Ryttarna vill ha lättillgänglig, vetenskapligt baserad kunskap där de också ser källorna.

fakta

I studien, som utfördes i Sverige och Norge, svarade 1 655 personer på en enkät och 28 fokusgruppintervjuer genomfördes. Cirka 90 procent av utövarna inom ridsporten i Sverige är kvinnor, och detta avspeglar sig också i vilka som svarade på frågorna.

Läs hela artikeln Accessibility, Agency, and Trust: A Study about Equestrians’ (Online) Learning Repertoires

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.