Frivilliga funktionärer och ideellt arbetande medlemmar är livsviktiga för ridsporten. Foto: Fredrik Jonsving

Medlemsföreningar kan inte kräva arbete av sina medlemmar

Svenska Ridsportförbundet klargör nu efter debatt i sociala medier att ideella medlemsföreningar byggs på just ideellt frivilligt arbete.

Medlemsföreningar med arbetsplikt

Det har blivit allt vanligare att Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar på olika sätt pålägger sina medlemmar arbetsplikt. Medlemmarna förväntas hjälpa till och mängden frivilliga timmar är kvantifierade och följs upp.

Nu klargör förbundet på sin websida att det är inte är ett krav som får ställas på en medlem i en ideell förening.

Carl-G Leissner, ordförande i Svenska Ridsportförbundet juridiska utskott, slår fast:
– Inget arbete får vara krav för medlemskap i en ideell förening. Grunden för ideellt arbete är att det är frivilligt.

Den arbetsplikt som en del föreningar har handlar om att vara funktionär på tävling, hjälpa till vid underhåll av föreningens material och anläggning eller delta i skötseln av en ridskolas hästar. Det förekommer att föreningar kräver sina medlemmar på pengar om de inte fullgör sin arbetsplikt. Och det är där det börjar bli verkligt problematiskt.

– Föreningen kan inte  kräva att medlemmen betalar för att slippa arbete, säger C-G Leissner.
Det går inte att kräva ett belopp av en omyndig medlems föräldrar eller vårdnadshavare. Leissner menar att arbetskravet vidare försätter föreningar i tveksamma situationer. En krävd arbetsinsats kan liknas vid svartarbete, inga hänsyn tas till arbetsmiljölagstiftning.

Tävlingslicens ska utfärdas

Kicki Ronnerberg Bäckman, ansvarig för förbund och samhällsfrågor hos Svenska Ridsportförbundet och expert på stadgefrågor, poängterar att möjligheten att köpa sig fri innebär att alla medlemmar inte har lika villkor.
– Om vissa har råd eller möjligheten att köpa sig fria och andra inte blir det inte lika villkor för föreningens medlemmar,  menar Kicki Ronnerberg Bäckman.

Alla som är medlemmar har rätt att delta i föreningens verksamhet. Det finns också föreningar som kräver konkreta arbetsinsatser för att medlemmen ska få lösa tävlingslicens. Det här strider mot förbundets stadgar. Rätten att lösa tävlingslicens kan inte villkoras eller kräva extra betalning till föreningen.
– Om föreningen vägrar att låta dig lösa medlemskap och licens är det ett nekat medlemskap. Då måste föreningen hantera det enligt stadgarna och meddela varför föreningen överväger att inte låta dig bli medlem. Du ska också ha chansen att yttra dig över detta, förklarar Kicki Ronnerberg-Bäckman.

Källa: SvRF

Fakta

Vad klassas som arbete ?
Tillfälliga och frivilliga insatser till exempel under tävling kan vara OK även för yngre, under 13 år. Då handlar det om lättare arbetsuppgifter.
Reglerna för hur barn och ungdomar får arbeta finns i arbetsmiljölagen, AFS2013:3.
Allt nattarbete för omyndiga är förbjudet.

Ersättning till någon medlem på över 1000 kronor ska redovisas och klubben ska även betala arbetsgivaravgift.

Läs om arbetsmiljöverkets regler

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.